Psychologia pozytywna w praktyce

Prof. Janusz Czapiński - redaktor naukowy wydania polskiego - we "Wprowadzeniu" napisał, że książka ta jest próbą naukowej (nie poradnikowej!!!) odpowiedzi na pytanie, czy możemy żyć lepiej i co należy zrobić, aby nasze życie było lepsze: szczęśliwsze, pełniejsze, sensowniejsze, bardziej znaczące, bardziej pożyteczne, krótko - spełnione. Ale to nie  wszystko. Przeglądając luxe tent zuid afrika here spis treści dostrzec można, że trener biznesu znajdzie w książce inspiracje do tworzenia programów szkoleniowych, wystarczy zacytować tytuły niektórych rozdziałów: échappée volée en live Jak być dobrym liderem - przywództwo transformacyjne a dobrostan, Pozytywna i kreatywna organizacja, Zrównoważona perspektywa czasowa jako warunek optymalnego działania. Książka zawiera najbardziej reprezentatywne teksty wybitnych teoretyków i praktyków z zakresu zastosowań psychologii pozytywnej. Pokazują one znaczenie psychologii pozytywnej w wyjaśnianiu ludzkich zachowań i losów, stanowią także ilustracje aplikacyjne w poszczególnych dziedzinach praktyki psychologicznej. Omawiane treści pokazują wszechstronne zastosowanie idei psychologii pozytywnej w praktyce zawodowej - w szkole, w psychoterapii, w pracy, w doradztwie, w polityce społecznej, w promocji zdrowia itp. Publikacja stanowi kontynuację i uzupełnienie http://footpupil.life/2018/09 trek emonda alr4 Psychologii pozytywnej wydanej pod red. prof. Janusza Czapińskiego.   Książkę można kupić w księgarni internetowej Psyche    

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments