Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW

1. Postanowienia ogólne

Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony Danych Osobowych Użytkowników. Zasady przetwarzana Danych Osobowych pozostają w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: Rozporządzenia lub RODO.

 

2. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu

Z Administratorem danych można się kontaktować pod adresem: biuro@trenerzy.org.pl

W przypadku użycia formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www. przekazujesz nam swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, temat i treść zapytania. Wyrażasz tym samym zgodę na kontakt z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Przekazane przez Ciebie Dane Osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu kontaktowym – odpowiedzi na zadane pytanie.

 Dane osobowe przetwarzamy do czasu odwołania wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza EOG).

Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Dane osobowe, w razie takiej konieczności, przekazujemy następującym odbiorcom: firmy świadczące obsługę informatyczną, biuro księgowe.

Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  1. Prawo dostępu do Danych Osobowych.
  2. Prawo do sprostowania danych.
  3. Prawo do usunięcia danych.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Prawo do przeniesienia danych.
  6. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje wówczas prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

3. Zapytania http i ciasteczka (pliki „cookies”)

Gromadzimy zapytania http, które są kierowane do naszego serwera. Identyfikacja odbywa się za pomocą adresu URL. Przechowujemy w plikach logów serwera informacje: adres publiczny IP komputera z którego nadeszło zapytanie (możliwy bezpośrednio komputer użytkownika), nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa, czas zapytania, nazwa użytkownika podawana poprzez autoryzację pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczba wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony uprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) jeśli przejście miało miejsce przez odnośnik, informacja o przeglądarce użytkownika, informacja o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Nie łączymy powyższych danych z użytkownikami, lecz analizujemy wyłącznie w celu usprawnienia działania serwisu.

Ponadto Strona internetowa wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych Danych Osobowych.

 

4. Zmiany polityki prywatności

Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na tej podstronie.