Misja i Wizja

Misja i wizja

  1. Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu zrzesza trenerów, którzy opierają się w swojej pracy na rzetelnych, udokumentowanych empirycznie podstawach.
  2. W obliczu narastającej na rynku szkoleniowym fali pseudokoncepcji i podejść nieadekwatnych do biznesu, propagujemy sprawdzone treści merytoryczne, które osadzone są w osiągnięciach nauki i praktyki zarządzania.
  3. Naszym celem jest krzewienie w środowisku trenerskim wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania i innych nauk, które stanowią treść szkoleń biznesowych.
  4. Realizujemy cele Towarzystwa poprzez organizowanie cyklicznych wykładów, seminariów i warsztatów poświęconych poszerzaniu wiedzy i rozwojowi umiejętności przydatnych w pracy trenera.
  5. Oprócz dbałości o merytoryczną jakość pracy propagujemy też etyczne standardy związane z tym zawodem.
  6. Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu jest organizacją doradczą i opiniotwórczą dla instytucji podejmujących decyzje dotyczące rynku szkoleń i standardów pracy trenera w Polsce.
  7. Chcemy tworzyć wizerunek trenerów oraz doradców i coachów jako osób dobrze przygotowanych merytorycznie, opierających swoją pracę nie tylko na kompetencjach społecznych, ale przede wszystkim na rzetelnej i sprawdzonej wiedzy.

Zapraszamy do współpracy trenerów, którzy podzielają nasze rozumienie zawodu trenera biznesu.