PTTB w skrócie

 

Kim jesteśmy i nasza misja

EFEKTYWNIE I MĄDRZE

Uważamy, że świat biznesu powinien działać nie tylko efektywnie, ale i mądrzej.

Dlatego łączymy dwie perspektywy – biznesu i edukatorów*, by uczyć mądrego podejścia do biznesu.

(*Zrzeszamy nie tylko  menedżerów i trenerów, ale także mentorów, liderów projektów, nauczycieli, projektantów, facylitatorów, moderatorów, coachów, członków zespołów i  każdego, kto w swojej pracy dzieli się wiedzą i doświadczeniem oraz kształtuje umiejętności). 

Naszym celem jest edukowanie: poszerzanie i promocja rzetelnej wiedzy, rozwój przydatnych w pracy umiejętności, a nade wszystko promowanie postaw opartych na wysokich standardach etycznych i mądrym rozumieniu biznesu. Uczymy, opierając się na sprawdzonych, opartych na dowodach, rozwiązaniach i wiedzy.

Uważamy, że dzięki takiemu podejściu biznes będzie mądrzej pracował z ludźmi i dla ludzi tworząc wartość.

Realizujemy cele Towarzystwa poprzez m.in. organizowanie cyklicznych wykładów, seminariów i warsztatów poświęconych poszerzaniu wiedzy i rozwojowi kompetencji.

Oprócz dbałości o merytoryczną jakość pracy propagujemy też etyczne standardy związane z tym zawodem.

Pełnimy rolę doradczą i opiniotwórczą dla instytucji podejmujących decyzje dotyczące rynku szkoleń i standardów pracy trenera i edukatorów w Polsce.

 

Zarząd

Członkowie honorowi

 • prof. dr hab. Dariusz Doliński
 • dr Małgorzata Sidor-Rządkowska
 • dr Paweł Fortuna
 • dr Sławomir Jarmuż
 • Andrzej Szastok

 

Nasze wartości

 • EVIDENCE-BASED

naszym fundamentem działania jest wykorzystywanie przez osoby prowadzące edukację dla dorosłych wiedzy oraz metod, które są zweryfikowane na możliwie najwyższym poziomie piramidy dowodów naukowych. Jednocześnie – unikanie metod, którym nauka zaprzecza, pomimo jednostkowych pozytywnych doświadczeń.

 • TRANSPARENTNOŚĆ

ważna jest dla nas jasna i klarowna komunikacja we wszelkich działaniach oraz zapewnienie wszystkim członkom PTTB dostępu do informacji.

 • AUTENTYCZNOŚĆ

jesteśmy prawdziwi, bez przybierania masek, ukrywania rzeczywistych intencji oraz bez wyniosłej postawy. Jesteśmy świadomi, że często może to oznaczać także ciężką pracę i działanie “pod prąd”.

 • WSPÓŁPRACA

współdziałamy z innymi na rzecz wspólnego dobra, jakim jest mądra edukacja i kształtowanie racjonalnego społeczeństwa. Dzielimy się wiedzą, wspieramy się wzajemnie w rozwoju i nie wspieramy partykularnych interesów.

 • CZŁOWIEK W CENTRUM

uważamy, że biznes tworzą ludzie i dlatego rozwój człowieka w organizacji stawiamy na pierwszym miejscu, a to oznacza, że stosujemy narzędzia i metody, które sprzyjają człowiekowi i jego rozwojowi, a realizowane działania są etyczne.

 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

doskonale rozumiemy wagę interesów biznesu, jednak chcemy, żeby biznes realizując swoje potrzeby nie zmniejszał szans innych ludzi i przyszłych pokoleń.

 

Wybrane projekty PTTB

 • Konferencja motywacyjna
 • Książka dla trenera i biznesu
 • Dobre miejsce na szkolenie

 

Nasi partnerzy

Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Bankowa, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, HR Polska, Harvard Business Review

 

Kontakt

Siedziba główna

Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu
ul. Cienista 4, 60-587 Poznań
tel. + 48 603 933 917
tel. + 48 507 162 320 
e-mail: biuro@trenerzy.org.pl
www.trenerzy.org.pl