Władze PTTB

Zarząd

 • Marek Szopa – prezes Towarzystwa – kontakt: marek.szopa@trenerzy.org.pl
 • Paweł Bogusław – wiceprezes Zarządu – kontakt: pawel.boguslaw@trenerzy.org.pl
 • Anna Cieślik – sekretarz Zarządu – kontakt: anna.cieslik@trenerzy.org.pl
 • Anna Komorek – członek Zarządu, Kustosz „Książki dla Trenera” – kontakt: anna.komorek@trenerzy.org.pl
 • Agnieszka Wiśniak – członek Zarządu – kontakt: agnieszka.wisniak@trenerzy.org.pl
 • Andrzej Ambroży – członek Zarządu – kontakt: andrzej.ambrozy@trenerzy.org.pl
 • Artur Roger– członek Zarządu – kontakt: artur.roger@trenerzy.org.pl

Komisja Rewizyjna

 • Konrad Zaręba
 • Paulina Kacprzyńska
 • Bogna Sadowska

Sąd Koleżeński – Komisja Etyki Zawodowej

 • Marcin Fijoł
 • Daniel Kowalski
 • Monika Ziomek