Władze PTTB

Zarząd

Komisja Rewizyjna

  • Konrad Zaręba
  • Paulina Kacprzyńska
  • Bogna Sadowska

Sąd Koleżeński – Komisja Etyki Zawodowej

  • Marcin Fijoł
  • Daniel Kowalski
  • Monika Ziomek