Władze PTTB

Zarząd

Komisja Rewizyjna

  • Bogna Sadowska – Przewodnicząca
  • Paulina Kacprzyńska
  • Konrad Zaremba

Sąd Koleżeński – Komisja Etyki Zawodowej

  • Andrzej Ambroży – Przewodniczący
  • Marcin Fijoł
  • Agnieszka Wiśniak

Konkurs „Książka dla trenera” i „Książka dla biznesu”

  • Paweł Bogusław – Przewodniczący Kapituły Konkursowej
  • Artur Roger – Dyrektor Wykonawczy Konkursu