Deklaracja członkowska

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Proszę o przyjęcie mnie do POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRENERÓW BIZNESU.

Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Towarzystwa i jako jego Członek zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień oraz uchwał władz Towarzystwa.

Zobowiązuję się także, że w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu mnie w poczet członków Towarzystwa, wpłacę wpisowe oraz składkę roczną w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny Towarzystwa, na wskazany rachunek bankowy.Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia (DD-MM-RRRR):


Dane teleadresowe

Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres e-mail
Tel. kontaktowy

Inne dane

Wykształcenie
Ukończona uczelnia/szkoła
Kierunek lub specjalność
Ukończona szkoła trenerów

Publikacje

Preferowana tematyka szkoleń

 • Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska w serwisie internetowym Towarzystwa, w ogólnie dostępnejsekcji „Członkowie".
 • Jednocześnie zobowiązuję  się  do informowania Towarzystwa o zmianach dotyczących danych personalnych, adresowych orazsłużących do kontaktu z Towarzystwem.
 • Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych w celach wynikających ze statutu PTTB na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 i art. 43 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926,z późn.zmianami). Zostałem poinformowany, że członkom PTTB przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych danych oraz ich uzupełniania, aktualizowania i prostowania.


Możliwość komentowania jest wyłączona.


 • Partnerzy

  • 1 SWPS
  • 2 WSB
  • 3 HRTrendy
  • 4 Psychologia biznesu
  • 5 Psychologia społeczna
  • ARF Design
  • ASBiznesu
  • BCO
  • JKMW Kotwica
  • Kolporter
  • TOMCRM
  • WenderEdu