Stres na detoksie – recenzja

Stres na detoksie, Urszula Mijakoska, Monika Stachura, Wydawnictwo  Muza Co ma wspólnego jedzenie z coachingiem?  Dlaczego w zdrowym odżywianiu kluczową rolę odgrywają emocje?  Czy popularne diety są skuteczne ? Co jest konieczne w procesie zmiany stylu życia? Na te i inne pytanie znajdziemy odpowiedzi w książce Stres na detoksie  Autorkami są Urszula Mijakoska i Monika Stachura. Jest to publikacja w formie poradnika,  podzielona na dwanaście rozdziałów z dużą ilością ćwiczeń. Jest to książka o odżywianiu, ale rozumianym inaczej niż tylko biologiczne zaspokajanie głodu. Jest to książka o zdrowym trybie życia, nie polegającym jednak tylko na liczeniu kalorii i sięganiu po produkty określane jako ekologiczna żywność. Jest to w końcu książka o poszukiwaniach własnej drogi i zyskiwaniu wyższych poziomów samoświadomości. Całość treści można potraktować jako przejście przez proces diet coachingu. Czym jest zdrowe odżywianie? Na tak postawione pytanie odpowiedź wydaje się nasuwać automatycznie – chodzi o dietę, dużo ruchu i zdrowe pokarmy na talerzu, to wszystko w powiązaniu z odpowiednim jadłospisem oraz, koniecznie, liczeniem kalorii każdego posiłku. Takie podejście jest jednak zbyt dużym uproszczeniem i koncentruje się tylko na jednym obszarze. W omawianej publikacji tematyka została potraktowana w szerszym ujęciu. W książce Stres na Detoksie poddana została analizie płaszczyzna zdrowego odżywiania, która jest umieszczona w perspektywie rozumienia człowieka jako całości. Właśnie takie podejście, zdaniem autorek,  jest konieczne, aby mówić o zdrowym odżywianiu w pełnym ujęciu. Należy zrozumieć wewnętrzne potrzeby emocjonalne i wynikające z nich aspekty naszej codziennej egzystencji. Zmiana trybu odżywiania ściśle wiąże się ze zmianą stylu życia.  Zdrowie odżywianie to funkcjonowanie w zgodzie z własnymi emocjami i potrzebami, to część większego i świadomego procesu rozwoju. Zdrowe odżywianie to połączenie wielu elementów. Autorki spoglądają na tę problematykę przez swoistą lupę, naświetlając poszczególne elementy całego procesu. Rozważania wpisują  w podstawową zasadę coachingu głoszącą, że wszystkie potrzebne do zmiany zasoby człowiek już posiada – podróż, jaką jest zmiana stylu życia, wiąże się z odkrywaniem własnego wnętrza. Człowiek na początku podróży wyznacza cele i, najlepiej w formie małych kroków, zmienia swój styl życia. Zmiana przebiega jednocześnie na wielu obszarach. Opuszczamy strefę komfortu i poprzez odpowiednie zarządzanie celami, kontrolę emocji, metody koncentracji i odpowiednie relacje z innymi, przechodzimy kolejne etapy na drodze samorozwoju. Aby zmiana była skuteczna, należy rozpoznać swoje prawdziwe potrzeby żywieniowe, przeanalizować przekonania i zmienić te ograniczające. Niezwykle ważne są umiejętność zarządzania emocjami, podniesienie poczucia własnej wartości, oraz, co jest wypadkową powyższych, umiejętne kontrolowanie siebie. Współczesność gloryfikuje egzystencję nacechowaną szybkością, efekt wszelkich działań ma być błyskawiczny, Stres na detoksie  umieszcza proces zmian stylu życia, dbania o zdrowie,  w strukturze filozofii Kaizen oraz teorii uważności – na efekt należy więc poczekać, pielęgnować w sobie metodologię małych kroków  i wzmacniać uważność - celebrować „tu i teraz”. Diet coaching to nadal w Polsce nowość, niewiele jest źródeł, z których można uzyskać syntetyczną wiedzę z tego zakresu. Stres na detoksie stanowi wprowadzenie w ten proces i ukazuje jego podstawowe elementy, skłania również do refleksji nad własnym stylem odżywiania. Warto podkreślić dużą liczbę ćwiczeń, które pozwalają na przeanalizowanie treści na głębszym oraz praktycznym poziomie. Forma poradnika wymusza pewną konwencję przejawiającą się między innymi w strukturze treści. Rozdziały odnoszą się do wielu zagadnień, począwszy od zdrowia, miłości, porządku, poprzez radość, samorealizację i akceptację, aż po wolność i duchowość. Taka forma powoduje, że dla czytelnika znającego tę tematykę, treści odbierane są na ogólnym poziomie. Książka wydaje się być skierowana jednak do szerokiego grona odbiorców i w tym kontekście, poprzez wielowątkowość i przystępne podanie treści, dobrze spełnia swoją rolę. Lech Ciepiałlech Trener biznesu, coach, menedżer Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu technik sprzedaży, obsługi klienta, coachingu, komunikacji i rozwoju osobistego.