Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania problemów

friends trip 4 episode 38 Mediacja - jedna z  odmian wsparcia udzielanego przez osoby trzecie przy dobrowolnym rozwiązywaniu sporów - ma długą historię. Jednakże do niedawna istniało niewiele opracowań przybliżających to, co mediatorzy w  istocie robią, by wspierać ludzi pozostających w  konflikcie. karlsplatz wien sehenswürdigkeiten go Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów Christophera W. Moore'a, będzie bråthen bil lillestrøm visit pomocna dla mediatorów-praktyków angażujących się w  spory z  zakresu stosunków międzynarodowych, porządku publicznego, ochrony środowiska, organizacyjne, lokalne, rodzinne, interpersonalne i  wszelkie inne. Z  uwagi na fakt, że mediacja stanowi rozszerzenie procesu negocjacji, a  tak naprawdę stanowi zbiór technik pozwalających na skuteczniejsze ich prowadzenie, last prikkelende ogen zrozumienie mechanizmów mediacji może być niezwykle pomocne dla osób bezpośrednio związanych z  negocjacjami. Mediacja może nauczyć negocjatorów, jak rozwiązywać spory w  sposób kooperatywny, nierywalizacyjny oraz jak osiągać rezultaty typu "wygrany - wygrany", zamiast "wygrany - przegrany". Z  książki skorzystają zatem także osoby na co dzień zawodowo zajmujące się konfliktami, jak prawnicy, menedżerowie, terapeuci, pracownicy społeczni, projektanci oraz nauczyciele. Może ona być również wykorzystywana podczas seminariów z  prawa, biznesu, pomocy socjalnej, doradztwa, zarządzania, pedagogiki, socjologii oraz psychologii, umożliwiając studentom poznanie koncepcji oraz umiejętności mediacyjnych. Christopher W. Moore, światowy specjalista w dziedzinie mediacji i zarządzania konfliktami, prezentuje, krok po kroku, sprawdzone metody mediacji przy rozwiązywaniu sporów biznesowych, rodzinnych, związanych z rozwodem, czy konfliktami w szkole. Zawiera wiedzę bezcenną, niezbędną w karierze zawodowej i życiu osobistym. Ta wyjątkowa pozycja jest pierwszą i jedyną, jak dotychczas, publikacją tego autora w Polsce. mars graduate program go O Autorzehttp://periodmust.space/2018/09 roman in hindi équipement adr camion link dr Christopher W. Moorechris voyance arnaque there , Partner CDR Associates w Boulder, Kolorado, USA (http://www.mediate.org/) - od ponad 30 lat zajmuje się grupowym podejmowaniem decyzji i zarządzaniem konfliktem. Jest znanym, światowym mediatorem, moderatorem, projektantem systemów zarządzania konfliktami, trenerem i autorem licznych publikacji w zakresie konfliktu. Realizował projekty w USA i w ponad 40-stu krajach Azji, Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej. Był jedną z pierwszych osób, które wprowadzały mediacje w Polsce w latach 90-tych. Przykłady zrealizowanych przez niego projektów to:
  • negocjacje w "Okavango River Basin Commission" (Angola, Botswana, Namibia) - porozumienie w celu trans-granicznego wykorzystania zasobów rzecznych;
  • mediacje i moderowanie rozmów pomiędzy Izraelitami, Palestyńczykami i Jordańczykami dotyczące rozwoju zakładów odsalania wód; porozumienie dotyczące międzystanowego zarządzania zasobami wodnymi w zakresie potrzeb rolnictwa i miast, kończące liczne sprawy w Sądzie Najwyższym, USA;
  • budowa systemu zarządzania sporami gospodarczymi dla NAFTA (the North American Free Trade Agreement), USA, Kanada, Meksyk;
  • budowa systemu zarządzania konfliktami pracowniczymi i szkolenia mediatorów wewnętrznych w Levi Stauss & Company;
  • mediacje firm telekomunikacyjnych dotyczące warunków świadczenia usług;
  • budowa partnerstwa publiczno-prywatnego - koncyliacyjne rozwiązywanie problemów i ekspertyza dotycząca zarządzania konfliktami dla rządu i przedstawicieli biznesu w Sri Lance;
  • budowa systemu zarządzania konfliktami dotyczącymi własności ziemskich dla "Land and Property Directorate of the Republic of East Timor" - Wschodni Timor.
Książkę wydała oficyna Wolter Kluwers, a można ją kupić w księgarni mørkt trebord med arne jacobsen stoler Psyche.    

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments