Certyfikacja trenerska

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Czym jest kwalifikacja „Realizowanie projektów rozwojowych dla organizacji (trener biznesu)” ?

To rynkowa kwalifikacja, której celem jest systematyzowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do realizacji działań w danej branży, sektorze.

Kwalifikacja autorstwa Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu ma na celu wskazanie najważniejszych kompetencji niezbędnych do skutecznego realizowania zadań związanych z prowadzeniem działań rozwojowych dla ludzi dorosłych.

Dlaczego warto przystąpić do certyfikacji?

Udział w procesie certyfikacji to kilka korzyści:

 1. Potwierdzenie posiadanych kompetencji przez znakomitych, doświadczonych asesorów
 2. Rozbudowana informacja zwrotna dotycząca całego procesu rozwojowego. Od badania potrzeb, użytych do tego narzędzi, poprzez przygotowania działań rozwojowych, ich przeprowadzanie wraz z pełną ewaluacją.
 3. Dodatkowy atut w kontaktach z klientami
 4. Uznanie i łatwość w porównywaniu zdobytych w Polsce kompetencji z innymi krajami UE
 5. Jako, że jest to rozwiązanie UE w przyszłości posiadanie certyfikatu może ułatwiać zdobywanie szkoleń unijnych

Jakie warunki należy spełnić, aby przystąpić do certyfikacji?

Do certyfikacji może przystąpić każdy trener, który

 1. Posiada wykształcenie wyższe (licencjat lub inżynier)
 2. Udokumentuje przeprowadzenie minimum 500 godzin zegarowych szkoleń dla grup co najmniej 8 osobowych
 3. Udokumentuje kompleksowe przeprowadzenie jednego procesu rozwojowego od badania potrzeb po ewaluację
 4. Wniesie opłatę za udział w procesie certyfikacji

Jak to udokumentować?

 1. Wykształcenie – skan/zdjęcie dyplomu ukończenia szkoły
 2. 500 godzin szkoleniowych – wypełnione oświadczenie „wzór oświadczeń” – cz.1
 3. Proces rozwojowy – wypełnione oświadczenie „wzór oświadczeń”- cz.2
 4. Opłata – potwierdzenie przelewu

Listy dokumentów niezbędnych w procesie walidacji

W całym procesie certyfikacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 1. Wypełnione i podpisane obydwie części dokumentu
  „wzór oświadczeń”
 2. Potwierdzenie przelewu opłaty za proces certyfikacji
 3. Raport podsumowujący badanie potrzeb jednego z procesów rozwojowych
 4. Konspekt działań rozwojowych będących następstwem przeprowadzonego badania potrzeb
 5. Raport z ewaluacji procesu rozwojowego

Etapy przebiegu walidacji 

 1. Zgłoszenie do udziału w procesie
 2. Przesłanie kompletu dokumentów
 3. Zaliczenie testu wiedzy
 4. Próbka szkolenie w obecności asesora (obserwacji podlega szkolenie 6 godzin zegarowych dla grupy przynajmniej 8 osób)
 5. Informacja zwrotna od Asesora na temat przebiegu szkolenia
 6. Rozmowa z komisją certyfikującą na temat przesłanych dokumentów tj.:
  1. Raport podsumowujący badanie potrzeb jednego z procesów rozwojowych
  2. Konspekt działań rozwojowych będących następstwem przeprowadzonego badania potrzeb
  3. Raport z ewaluacji procesu rozwojowego

Wysokości opłat certyfikacji

Pełny koszt certyfikacji 4900 netto**

Koszt dla członków Towarzystwa 3900 netto**

*powyższa kwota nie obejmuje kosztów organizacji próbki szkoleniowej obserwowanej przez Asesora.

Dane kontaktowe do osoby wpierającej proces walidacji
(asystenta walidacyjnego)

Asystent walidacyjny: Andrzej Ambroży
nr. telefonu: 535 950 283
mail: andrzej.ambrozy@onet.pl

Rola Asystenta walidacyjnego:

Odpowiedź na wszelkie pytania organizacyjne, pomoc z przygotowaniem dokumentów, zadbanie o płynny kontakt z walidatorami.
Pomoc w przejściu procesu z sukcesem 🙂

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@trenerzy.org.pl