Zaproszenie na Walne ZgromadzeniePorządek obrad

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków PTTB.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3.Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia, prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał

4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu Głównego z działalności w 2022/2023 roku.

6.Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Głównego.

7.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania Zarządu Głównego oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok.

8.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

9.Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu 2022/23 i sprawozdania finansowego za 2022 rok.

10.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Głównemu.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania.

12.Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Prezesa  PTTB, wybory i ogłoszenie wyników.

13.Zgłoszenie przez Prezesa kandydatów na członków Zarządu, prezentacja, wybory i ogłoszenie wyników.

14.Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej , wybory i ogłoszenie wyników.

15.Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Członków Sąd Koleżeński – Komisja Etyki Zawodowej - wybory i ogłoszenie wyników.

16.Zmiany w statucie Towarzystwa.

17.Wolne wnioski.

18.Zakończenie obrad.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt

mail: biuro@trenerzy.org.pl

☎️ 507 162 320

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments