Z prac Zarzadu

Obradujący 31 stycznia Zarząd podsumował wstępnie działania Towarzystwa w minionym roku. Przeanalizował postępy prac w prowadzonych projektach. Podjął także uchwały w sprawach:

  1. Podjęcia działań zmierzających do pozyskania środków finansowych z Funduszu Inicjatyw Społecznych na pokrycie części kosztów organizacji szkoleń dla trenerów - członków Towarzystwa;
  2. Przyjęcia do Towarzystwa nowych członków: Dariusza Sidora, Edytę Madej, Marlenę Hiter, Halinę Wiśniewską, Krzysztofa Bakalarza, Jolantę Duraj.
Nowo przyjętym serdecznie gratulujemy.