XX Spotkania za nami

W dniach 20-21.01.2020 odbyło się XX Zimowe Spotkanie Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, podczas którego zajmowaliśmy się tematem badania osobowości w biznesie. W pracy trenera można często spotkać się z prośbami ze strony klientów o wykorzystanie w ich organizacjach różnorakich testów. Celem spotkania było lepsze poznanie założeń stojących za wybranymi narzędziami oraz próba krytycznego spojrzenia na nie.

Spotkanie otworzył wykład dr Sławomira Jarmuża, dotyczący krytycznego myślenia. Zostały przedstawione m. in. podstawowe założenia metodologii tworzenia testów oraz zagadnienia dotyczące wpływu osobowości i innych czynników na zachowania. Wystąpienie stanowiło wprowadzenie oraz przygotowanie do krytycznego spojrzenia na przedstawione w dalszych częściach narzędzia.

W ciągu dwóch dni spotkania zapoznaliśmy się z różnorakimi narzędziami, służącymi do określenia typu osobowości, stylu myślenia, preferowanych zachowań lub też motywatorów. Należały do nich:

  • Extended Tools,
  • MindSonar,
  • MBTI,
  • Risse.

Wystąpienia wywołały ożywioną dyskusję, podczas której mogliśmy zastanowić się nad wadami oraz zaletami wynikającymi z zastosowania poszczególnych narzędzi.

Pojawiające się przemyślenia zostały podsumowane podczas warsztatu “Jak to jest z tym badaniem osobowości?”, prowadzonego przez psycholog i trenerkę biznesu, Annę Cieślik. Rozmawialiśmy m. in. o tym jak osobowość jest rozumiana w psychologii oraz pracowaliśmy na case’ach przygotowanych w oparciu o poznane wcześniej narzędzia, co dodatkowo ułatwiło analizę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz prelegentom za udział w spotkaniu.

 

Sara Dusza