XI Jesienne Spotkania Trenerów Biznesu

Zapisy na XI Jesienne Spotkania Trenerów Biznesu już ruszyły!

Hasłem przewodnim tegorocznej jesiennej edycji  Spotkań Trenerów jest „Międzykulturowość w biznesie”. Spotykamy się 10-11 listopada 2014 roku w górskiej scenerii, w Ustroniu, jak zwykle w doborowym towarzystwie. Przygotowaliśmy dla Was ciekawą ofertę, a o międzykulturowości będziecie uczyć się od najlepszych specjalistów w tej dziedzinie:
  • prof. Paweł Boski wygłosi wykład pt.: "Różnice międzykulturowe w wartościach i praktykach organizacji biznesowych oraz treningi/szkolenia zwiększające efektywność globalnej współpracy",
  • dr Krzysztof Sobieraj poprowadzi warsztat pt.: "Inni są inni! I to jest świetne. Warsztat międzykulturowy",
  • Rafał Żak, poprowadzi warsztat pt.: „Trener między kulturami – praktyczne konsekwencje różnic międzykulturowych”.
Wieczorem 10 listopada odbędzie się pierwszy Wymiennik Trenerski czyli bezpłatna wymiana książek, publikacji, gadżetów szkoleniowych, które zalegają na trenerskich półkach. Jeśli jesteście w posiadaniu podwójnych egzemplarzy książek lub takich, z których na pewno już nie skorzystacie, wysłużone, ale sprawne gadżety szkoleniowe – przywieźcie je do Ustronia, będzie okazja wymienić się z innymi! Oto, co Profesor napisał o swoim wystąpieniu:
"Globalizacja działalności gospodarczej  stawia na porządku dziennym odkrywanie zróżnicowania kulturowego w zakresie wartości oraz praktyk, którymi kierują się organizacje biznesowe pochodzące z różnych regionów i krajów świata a także  konieczność uporania się z tymi różnicami kultur organizacyjnych.
Pierwsza część zarysowanego problemu wiąże się z wysiłkami badawczo-diagnostycznymi  w zakresie funkcjonowania organizacji; druga zaś to zastosowania profesjonalne nastawione bądź to na transfer gotowych rozwiązań, bądź też na wypracowywanie sposobów radzenia sobie z różnicami poprzez aplikację wiedzy pochodzącej z badań,
W moim wystąpieniu zajmę się obu aspektami wyrażonej w tytule problematyki. Przedstawię ustalenia naukowe pochodzące z badań projektu GLOBE (2004, 2007) oraz  Trompenaarsa, Hampden-Turnera, Smitha (1993, 1997), ustosunkowując się również do odległych czasowo propozycji Hofstede (1980/2001). [Patrz także rozdz. 3. 4. 14 mojej książki, Boski, 2009.]
Biorąc pod uwagę profil profesjonalny słuchaczy, w drugiej części mej prezentacji mówić będę o treningach/szkoleniach ukierunkowanych na wdrażanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z różnicami międzykulturowymi." Zapoznaj się z sylwetkami prowadzących: BoskiProf. dr hab. Paweł Boski Psycholog kulturowy, zajmujący się tematyką badań międzykulturowych. Mówi, że to z powodu długoletniego życia w innych kulturach. Spędził 14 lat za granicą, pracując w Nigerii (University of Jos), a potem na wielu uczelniach w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Od 1980 r. nieprzerwanie prowadzi badania międzykulturowe. W SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii międzykulturowej i akulturacji. Najbardziej lubi podróże kulturowe, ostatnio niestety tylko przy okazji konferencji międzynarodowych. W pracy wykładowcy akademickiego najbardziej ceni prowadzenie prac badawczych ze studentami (magistrantami). SobierajDr Krzysztof Sobieraj Trener biznesu, psycholog, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, teolog biblijny (Papieska Akademia Teologiczna), studia podyplomowe z psychoterapii psychodynamicznej oraz terapii systemowej na Uniwersytecie Jagiellońskim i University of Scheffiled oraz z zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ma doświadczenie jako psychoterapeuta, headhunter, konsultant procesów HR w małych, średnich, ale także dużych międzynarodowych firmach. Pracował jako trener wewnętrzny oraz asesor w projektach Assessment i Development Centre. Wierzy, że dzięki możliwości spotkania innego człowieka, możemy dzielić się tym, co mamy i wzbogacać tym, co daje indywidualność każdego z nas, stara się odnaleźć odpowiedź na pytanie o właściwą każdemu drogę do szczęścia, spełnienia, radości i sukcesu. Jest specjalistą i trenerem komunikacji międzykulturowej, a dzięki pracy w Afryce Zachodniej oraz licznym podróżom po świecie, pojęcie różnic kulturowych jest dla niego czymś, co nie tylko zobaczył, ale i przeżył na własnej skórze. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania zespołem, obsługi klienta, procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz wpływu różnic kulturowych na funkcjonowanie człowieka i organizacji. W pracy trenerskiej stara się dać uczestnikom możliwość przeżycia tego, o czym mówi z grupą. Stąd większość czasu na jego zajęciach to praca warsztatowa. Przekazywana wiedza jest komentarzem do doświadczeń i ich uporządkowaniem. Rafała Żak 290x280Rafał Żak Trener, coach, konsultant. Jego największym talentem jest zbieranie – zbiera informacje, cytaty, poglądy, doświadczenia, fragmenty książek, wrażenia, opowieści i anegdoty. Lubi intelektualne wyzwania oraz odkrywanie nowych rozwiązań. Potrafi się uczyć i potrafi uczyć, ceni sobie rozmowę, wymianę poglądów i opinii. Jest absolwentem politologii, specjalność dziennikarska na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów MBA, organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową oraz Franklin University. Ukończył Szkołę Trenerów Matrik oraz zaawansowany kurs kompetencji trenerskich ROZVIYAK. Od dziesięciu lat zajmuje się rozwijaniem pracowników i menedżerów organizacji. Jego obszarem specjalizacji jest praca z grupami wysokiego potencjału, czyli osobami, które swoimi codziennymi działaniami przyczyniają się do rozwoju całych organizacji. Zalicza do tej grupy menedżerów, koordynatorów, szefów zespołów projektowych, trenerów wewnętrznych. W pracy z kadrą zarządzającą pomaga Mu pięć lat pracy w roli menedżera, w pracy z trenerami doświadczenie bycia opiekunem merytorycznym w 14 edycjach szkół trenerów. Zapraszamy! Szczegóły organizacyjne: Harmonogram Spotkań dzień 1 10.00 − 13.15 wykład Profesora 13.15 − 14.15 obiad 14.15 − 19.15 warsztat 19.30 - kolacja, integracja uczestników 20.30 I Wymiennik Trenerski dzień 2 7.00 − 9.00 śniadanie 9.00 − 14.45 warsztat 14.45 - obiad   Cena XI Jesiennych Spotkań Trenerów Biznesu:
  • z jednym noclegiem dla Towarzyszy: 670 zł brutto
  • z dwoma noclegami dla Towarzyszy:  760 zł brutto
  • z jednym noclegiem dla osób spoza PTTB: 870 zł brutto
  • z dwoma noclegami dla osób spoza PTTB: 990 zł brutto
Miejsce: ORW "MUFLON" ul. Sanatoryjna 32, 43-450 Ustroń, woj, Śląskie Aby wziąć udział w wydarzeniu, WYPEŁNIJ FORMULARZ. Zapisy trwają do 31 października 2014 roku.

Formularz zgłoszeniowy

[contact-form-7 id="2379" title="Formularz - XI Jesienne Spotkania Trenerów Biznesu"] Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny od umowy zawartej poza siedzibą usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny.