Wielkie (i te nieco mniejsze) pytania psychologii

Wiesław Łukaszewski, profesor psychologii z imponującym dorobkiem naukowym, po kilkunastu latach zdecydował się na nowe, zmienione i poszerzone wydanie swojej książki, którą śmiało można zaliczyć do kanonu klasyki w tej dziedzinie. Jak twierdzi sam autor: „Gdy brakuje pytań, nie ma potrzeby poszukiwania odpowiedzi. Pytania otwierają drogę do poznania, odpowiedzi drogi tej nie zamykają”. Zdanie to doskonale obrazuje podejście profesora, który zaprasza czytelnika do skarbnicy wiedzy psychologicznej, prowadząc go pewnie, a przy tym z wielkim szacunkiem, niczym Sokrates rozważający ze swoimi rozmówcami różne strony każdego zagadnienia i jednocześnie naprowadzający ich na taki tok myślenia, który owocuje cennymi wnioskami. Książka jest podzielona na rozdziały odnoszące się do zagadnień, które są ważne w życiu każdego z nas, nie tylko w wymiarze praktycznym, ale także filozoficznym. Znajdziemy więc m.in. rozdziały dotyczące takich pytań jak: czy możliwe jest poznanie samego siebie i drugiego człowieka, jak rozumieć zagadnienia świadomości i nieświadomości, jaki wpływ ma na nas piękno i podążanie za jego standardami w naszych czasach, na ile i w jaki sposób kształtują nas doświadczenia życiowe, a na ile my sami je kształtujemy, jak współistnieją w nas emocje i rozsądek, w jaki sposób pomaga nam talent, a w jaki - nasza praca, czy ludzie się zmieniają? Przytoczona lista nie wyczerpuje wszystkich tematów ujętych w książce i jestem przekonana, że wielbicielom psychologii jej lektura dostarczy radości na niejeden zimowy, długi wieczór. Szczególnie cenne jest to, że analizując poszczególne zagadnienia, autor przytacza wiele opisów badań i eksperymentów, często odnosząc się do prac naukowców, którzy nie do końca zgadzali się ze sobą w danej kwestii. To pozwala na spojrzenie na temat z wielu perspektyw i daje impuls do własnych przemyśleń i analizy. Książka zawiera także omówienia wybranych mitów funkcjonujących w tzw. psychologii potocznej, weryfikując ich prawdziwość na bazie naukowej. Dodatkowym smaczkiem są ramki z fragmentami dzieł literackich, które odnoszą się do omawianych tematów i mogą stać się inspiracją, która pobudzi czytelnika do dodatkowych rozważań. Pozycja ta,  z całym jej bogactwem, będzie z pewnością przydatna trenerom przy wielu tematach szkoleniowych. Szeroki przekrój wiedzy, opisy badań i wykresy dotyczące ich wybranych wyników, są wręcz jak „ściągawka” z danej tematyki, z której można czerpać i przenieść ją bardzo łatwo na rozmaite zastosowania w programach szkoleniowych. Warto również wspomnieć, że książka jest napisana bardzo przystępnym językiem, zważywszy na ciężar gatunkowy zawartych w niej informacji, co nadaje jej lekkości w czytaniu i zwiększa jej przystępność także dla osób, które nie miały dotąd w zwyczaju przedzierać się z mozołem przez prace najeżone sloganem naukowym, niezrozumiałym dla zwykłych śmiertelników. Zdecydowanie polecam wszystkim, którzy cenią solidną wiedzę naukową; zarówno początkującym trenerom, jak również tym, którzy chcą uporządkować i pogłębić swoją wiedzę.   Iwona kucharewiczIwona Kucharewicz Praktyk zarządzania, trenerka biznesu, konsultantka   Prowadzi szkolenia dla biznesu; zarządzanie, angażowanie, komunikacja marketingowa. Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim. Autorka książki „Co z tym szczęściem? Psychologia pozytywna w praktyce”.