Webinar: Grant dla trenera

Masz pomysł jak ulepszyć rynek edukacji w Polsce? Mamy dla Ciebie 60.000 zł na testowanie nowych metod, produktów i rozwiązań, które mogą realnie wpłynąć na rozwój i jakość kształcenia na każdym etapie nauki człowieka. Jeśli tylko masz wizję i dążysz do jej realizacji zapraszamy Cię do projektu POPOJUTRZE 2.0.

Ideą projektu jest wspieranie mikroinnowacji, zmieniających polską, formalną i nieformalną, edukację. Mogą brać w nim udział osoby fizyczne i przedsiębiorstwa z całej Polski, które, dzięki metodzie design thinking, wypracują rozwiązania na szybsze, tańsze i efektywniejsze nauczanie. Projekt musi być zgodny ze standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020 i WCAG 2.1.

Projekt może dotyczyć edukacji na każdym etapie życia człowieka: od żłobka, przez przedszkola, szkoły średnie i zawodowe, uczelnie, aż po firmy szkoleniowe, edukujące dorosłych.

Trzy etapy Popojutrze 2.0

Aktywna rekrutacja w ramach 4 naborów: 09.2020, 02.2021, 08.2021, 02.2022

Realizacja grantu i inkubacja: prototypowanie, testowanie i wsparcie konsultingowe Twojego pomysłu

Promocja innowacji: konferencje, kampanie medialne i materiały promocyjne dla 10 najlepszych projektów

Kto może wziąć udział w projekcie Popojutrze 2.0?

W projekcie mogą wziąć udział minimum 2-osobowe:

  • grupy formalne (podmioty publiczne, prywatne, organizacje non-profit)
  • grupy nieformalne (np. 2 pełnoletnie osoby fizyczne)

Co będzie oceniane w zgłoszeniach do projektu Popojutrze 2.0?

Aby zakwalifikować się do projektu, niezbędne jest zdobycie minimum 50 punktów w takich kategoriach, jak:

Koncepcja innowacji (do 60 punktów), w tym istotność, realność i uniwersalność problemu (20 pkt.), unikatowość rozwiązania (20 pkt.) i skalowalność rozwiązania (20 pkt.)

Zespół projektowy (do 40 punktów), w tym doświadczenie (20 pkt.) i motywacja do realizacji projektu (20 pkt.)

Premie za projekt dotyczący edukacji formalnej (5 pkt.) i dla podmiotów z systemu edukacji formalnej, które przetestują projekt w swojej placówce (5 pkt.)

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na webinar 16.09 (środa) o godz. 17:00

Więcej informacji: www.popojutrze2.pl

 

Zarejestruj się na webinar (liczba miejsc ograniczona)

https://zoom.us/meeting/register/tJYtceqqqzIsH9SAtyDqUHDKikXKnqSpMYDb