Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

12 kwietnia, o godzinie 15.00, tuż po zakończeniu IV Wiosennych Spotkań Trenerów Biznesu (http://www.trenerzy.org.pl/index/page/id/2191/), odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. W programie:

  1. Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa z działalności w roku 2010.
  2. Sprawozdanie finansowe za 2010 rok.
  3. Wybory uzupełniające do Zarządu Towarzystwa.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Sedecznie zapraszmy wszystkich członków Towarzystwa.