Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

3 kwietnia w Smardzewicach obradowało Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa. Zebrani wysłuchali sprawozdania Zarządu za 2011 rok, udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, debatowali o przyszłości, a w końcu, w głosowaniu tajnym, wybrali nowe władze na dwuletnią kadencję. Do Zarządu Towarzystwa wybrani zostali: Magdalena Kaczmarek, Magdalena Goc-Ryt, Maciej Chabowski, Sławomir Jarmuż i Andrzej Szastok. W Komisji Rewizyjnej pracować będą Jan Mądry, Krzysztof Sobieraj i Bruno Żółtowski, a Komisję Etyki - Sąd Koleżeński tworzyć będą Aleksandra Suchowiejko, Marek Szopa i Tomasz Otawa. Nowym władzom Towarzystwa gratulujemy, życzymy wytrwałości w działaniach i wielu dobrych pomysłów.