VII Jesienne Spotkania Trenerów Biznesu

Obserwacja praktyki na rynku szkoleniowym prowadzi do wniosku, że trenerzy często rozumieją swój zawód jako zespół aktywności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ewentualnie ewaluacją szkolenia. Znajomość głównych zakresów działań HR np. prowadzenie ośrodków oceny (assessment centre) może pomóc w lepszym projektowaniu i prowadzeniu szkoleń. Trener, który lepiej pozna funkcje HR-owe może stać się wartościowym partnerem dla biznesu nie tylko w zakresie prowadzenia szkoleń, ale także w realizacji innych projektów prowadzonych w działach zarządzania zasobami ludzkimi. Celem jesiennych warsztatów PTTB jest uświadomienie sobie przez trenerów swojej roli jako partnera dla HR-u. Poznanie idei projektów realizowanych przez działy zarządzania zasobami ludzkimi poszerzy rozumienie współpracy i da szansę trenerom na wzbogacenie swojej oferty dla klientów. To właśnie główna myśl VII Jesiennych Spotkań Trenerów Biznesu, na które zapraszamy do Smardzewic 11 i 12 listopada. Spotkania zainauguruje wykład Pani Profesor Barbary Kożusznik . Profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Psychologii Pracy i Organizacji w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W działalności naukowej koncentruje się na zagadnieniach psychologii organizacji i zarządzania, efektywności pracy kierownika i stylów kierowania oraz efektywności funkcjonowania zespołów pracowniczych i wpływu społecznego w organizacji oraz praktycznym zastosowaniu wyników badań do praktyki zarządzania. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. W swoim dorobku posiada wiele publikacji (podręczników, monografii naukowych, artykułów), m.in. Kierowanie zespołem pracowniczym (PWE, 2005), Wpływ społeczny w organizacji (PWE, 2005), Zarządzanie uczelnią wyższą. Problemy psychospołeczne (współautor M. Adamiec, Uniwersytet Śląski, Katowice 2002), Psychologia zespołu pracowniczego(Uniwersytet Śląski, Katowice 2002), Sztuka zarządzania sobą (współautor M. Adamiec, PWE, 2001). Drugim Gościem Spotkań będzie Pani Doktor Małgorzata Sidor-Rządkowska, której wykład poświęcony będzie zarządzaniu kompetencjami jako fundamentem polityki szkoleniowej firmy. Absolwentka filozofii (specjalizacja: etyka), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako wykładowca na studiach MBA, jest także konsultantem ds. personalnych. Prowadzi szkolenia, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w administracji publicznej. Autorka wielu książek, m.in. Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków (red. naukowy). Przewodnicząca jury konkursu Top Menedżer HR. Przed obiadem pierwszego dnia uczestnicy Spotkań będą mogli wziąć udział w panelu z udziałem przedstawicieli „drugiej strony” – szefami działów HR. Po przerwie i następnego dnia sześć warsztatów przygotowanych przez trenerów Towarzystwa: Krzysztof Wiśniak Zarządzanie talentami Przemysław Nieruchalski – Modele kompetencyjne Anna Helmich-Zgoda i Cezary RadomskiAC/DC Jolanta Duraj – Systemy ocen pracowniczych Monika PaduchAudyt komunikacyjny Marlena Hiter – Społeczna odpowiedzialność firmy Spotkania rozpoczną się w niedzielę, 11 listopada, o godzinie 10.00. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 października. Cena za udział w Spotkaniach wynosi: dla członków Towarzystwa 530 złotych (jeden nocleg) i 650 złotych (dwa noclegi). Dla osób spoza Towarzystwa odpowiednio 670 i 790 złotych. Cena obejmuje udział we wszystkich wykładach i warsztatach, nocleg, śniadania, obiady, kolacje oraz bufety kawowe w trakcie przerw. Zapraszamy.  

Formularz rejestracyjny

[contact-form-7 id="799" title="Formularz - VII Wiosenne Spotkania Trenerów"]