VI Wiosenne Spotkania Trenerów Biznesu

Uproszczenia, nieporozumienia i mity szkoleniowe - to temat przewodni VI Wiosennych Spotkań Trenerów Biznesu. Tym razem, zgodnie z Waszymi sugestiami formułowanymi po V Spotkaniach, te najbliższe będą miały formułę „trenerzy dla trenerów”, a więc poszczególne warsztaty poprowadzą trenerzy – członkowie Towarzystwa, którzy podjęli się tego wyzwania. Zgodnie z tradycją (Profesorowie Tokarz, Zaleśkiewicz, Szopa, Doliński, Szmidt) wykład inaugurujący Spotkania wygłosi profesor dr hab. Bogdan Wojciszke, który mówić będzie  o wartościowaniu zdarzeń, czyli od czego zależą oceny satysfakcji. Profesor Bogdan Wojciszke - autor licznych badań z zakresu spostrzegania i oceniania ludzi, dynamiki bliskich związków uczuciowych, psychologii władzy, postawy Polaków wobec przekształceń własnościowych, produktywności i godności jako wartości etycznych współczesnego społeczeństwa polskiego. W ramach staży naukowych przebywał na Uniwersytecie w Aberdeen, w Max-Planck-Institut w Berlinie, w Paryżu i Oxfordzie. Stypendysta Fundacji Humboldta. Uzyskał liczne nagrody, m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi badania dotyczące takich zagadnień, jak spostrzeganie i ocenianie ludzi (w tym samego siebie), interesują go zwłaszcza dwa rodzaje treści, jakie odgrywają tu kluczową rolę – sprawczość (sprawność, kompetencja, nastawienie na cele) i wspólnotowość (moralność i funkcjonowanie społeczne) oraz zasady dokonywania ocen moralnych. Po drugie, bada spostrzeganie świata społecznego, interesuje go powszechne w Polsce zjawisko delegitymizacji (pozbawiania prawomocności) porządku społecznego i jego następstwa. Po trzecie, psychologia statusu i władzy, przede wszystkim, w jaki sposób podwyższenie statusu czy nabycie władzy zmienia funkcjonowanie człowieka. Jest autorem między innymi wydanej przez Wydawnictwo Naukowe „Scholar” Psychologii Społecznej oraz Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe i Kobieta zmienną jest, w których, jak napisał profesor Jerzy Bralczyk pokazuje, „jak dalece nasze powszechne wyobrażenia o ludzkiej naturze mogą być zgodne z psychologiczną wiedzą, za którą stoją naukowe badania i eksperymenty”. Spotkania odbędą się w dniach 2-3 kwietnia 2012 roku w Smardzewicach koło Tomaszowa Mazowieckiego, w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Kolporter" Program: Spotkania rozpoczną się 2 kwietnia o godzinie 10.00. Zainauguruje je wykład Profesora Bogdana Wojciszke Wartościowanie zdarzeń, czyli od czego zależy ocena satysfakcji. Pierwszego dnia od godziny 14.15 do 19.15 i drugiego od godziny 9.00 do 14.00 zajęcia odbywać się będą w trzech grupach. Każdy z uczestników Spotkań weźmie udział w 6 warsztatach: Paweł Bogusław: 55-38-7 czyli zasada Mehrabiana Beata Wolfigiel: Myślenie pozytywne Bruno Żółtowski: Etapy procesu grupowego Magdalena Kaczmarek: Mózg nie przetwarza słowa NIE Magdalena Siwińska-Olszówka: Piramida potrzeb Maslowa Beata Adamczyk-Nowak: Role zespołowe wg Belbina Koszty uczestnictwa w Spotkaniach dla Członków Towarzystwa wynoszą: z 1 noclegiem - 490 złotych, z dwoma - 590 złotych. Dla osób spoza Towarzystwa odpowiednio 640 i 740 złotych. Zgłoszenia prosimy wysyłać do 15 marca 2012 roku wypełniając formularz zamieszczony poniżej. Prosimy o podanie ilości noclegów, proponowanego współlokatora oraz dane do faktury VAT (również osoby fizyczne). Zapraszamy...

Formularz rejestracyjny

[contact-form-7 id="799" title="Formularz - VI Wiosenne Spotkania Trenerów"]