Sławomir Kośmicki

Zawód

Trener, coach, konsultant

Specjalizacje zawodowe

Zarządzanie ludźmi, Zarządzanie Strategiczne, Mentoring, Sukcesja, Sprzedaż

Uczelnie i kierunki

Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Georgia State University

Przebyte kursy i szkolenia, uprawnienia, certyfikaty

Szkoła Coachingu, Letnia Szkoła Trenerów, Mistrzowska Szkoła Trenerów

Miejsca pracy, stanowiska

Nawigator Doradztwo Gospodarcze, właściciel, trener, coach, konsultant

Doświadczenie zawodowe, przykładowi klienci

Przeprowadził ponad 1500 dni szkoleń oraz ponad 2000 godzin coachingu dla kadry zarządzającej wyższego, średniego oraz niższego szczebla w przedsiębiorstwach, m.in. dla:
1. ArjoHuntleigh Polska Sp. z o. o. – firma produkcyjna
2. Enea Operator SA – firma z branży energetycznej
3. MPS International Sp. z o.o. – firma produkcyjna
4. Firma Adams Sp. z o.o. – firma produkcyjna
5. Backer OBR Sp. z o.o – firma produkcyjna
6. Hilding Anders Polska Sp. z o.o. – firma produkcyjna
7. Lars Laj Polska sp. z o.o. – firma produkcyjna
8. Wacker Neusson Sp. z o.o. – firma z branży maszyn budowlanych
9. Bank Pekao SA
10. GBS Bank Barlinek
11. Multidental – Med. W. Kieroński, B. Szóstak Sp. J. – firma handlowa
12. CP Trade Poznań Sp. z o.o. – firma handlowa
13. Cedrus Hurtownia Ogrodnicza – firma handlowa
14. ITM Baza Poznańska – firma logistyczna

Zakres, tematyka prowadzonych szkoleń

Zarządzanie ludźmi, Zarządzanie Strategiczne, Sprzedaż, Mentoring, Sukcesja, Zarządzanie Energią, Akademia Trenera, Akademia Mentora

Dorobek (projekty, prace, artykuły, książki, itd.)

1. Artykuł – Jak przeprowadzić bez stresu ocenę okresową, Portal Nowoczesnej Firmy www.nf.pl, Warszawa 2008;
2. Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw”, współautor, www.dialogspol.pl 2012
3. Katalog dobrych praktyk i rekomendacji dla przedsiębiorstw, organizacji pracodawców i związków zawodowych, ISBN 978-83-938103-2-1, Poznań, 2013
4. Artykuł – Style kierowania a dialog w przedsiębiorstwie – praktyczne ujęcie sytuacyjnego przywództwa w koncepcji Blancharda, www.dialogspol.pl Poznań 2013
5. Instrumentarium w zakresie zarządzania dialogiem społecznym ISBN 978-83-938103-0-7, Poznań 2013
6. Opis modelu zarządzania dialogiem społecznym wraz z instrukcją użytkowania ISBN 978-83-938103-1-4, Poznań 2013 7. Podręcznik mentora, współautor, ISBN 978-83-038103-4-5, Poznań 2013
8. Katalog wskaźników sukcesji stanowisk, współautor, ISBN 978-83-938103-5-2, Poznań 2013
9. Artykuł – Wpływ dialogu w przedsiębiorstwie na adaptacyjność, www.dialogspol.pl Poznań 2014
10. Opis przypadku – Rozmowy w toku, www.dialogspol.pl Poznań 2014
11. Opis przypadku – jak dialog pomaga wprowadzić́ elastyczny czas pracy, www.dialogspol.pl Poznań 2014
12. Poradnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw, Adaptacyjność w dobie kryzysu, www.dialogspol.pl Poznań 2014
13. Podręcznik mentora, współautor, ISBN 978-83-938103-6-9, Poznań 2014
14. Podręcznik trenera, Szkolenia dotyczące sukcesji w projekcie POKL.02.01.02-00-054/12, ISBN 978-83-938103-7-6, Poznań 2015
15. Sukcesja w pytaniach i odpowiedziach, ISBN 978-83-942176-0-0, Poznań 2015
16. Sukcesja w pigułce, ISBN 978-83-942176-1-7, Poznań 2015

Nagrody, wyróżnienia,
inne sukcesy

Dyplom ukończenia Szkoły Coachingu, 2010

Dyplom ukończenia Mistrzowskiej Szkoły Trenerów (II edycja), 2015

Pasje i zainteresowania, dodatkowa aktywność

Biegam, chodzę po górach, jeżdżę na rowerze, interesuję się elektroniką, lubię wyjazdy na łono natury lub szlakami miejskimi