Sandra Kulesza

Zawód

Doradca zawodowy, Trener, Wykładowca

Specjalizacje zawodowe

Rozwój osobisty i zawodowy, rynek pracy

Przebyte kursy i szkolenia, uprawnienia, certyfikaty

Efektywny coaching,
lean management lider,
negocjacje handlowe,
produktywność osobista,
prowadzenie działalności gospodarczej,
przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
techniki sprzedaży,
zarządzanie organizacją,
zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem,
zarządzanie stresem i kontrola emocji w sytuacjach trudnych,
zarządzanie szkoleniami,
zarządzanie sobą w czasie,
inne.

Miejsca pracy, stanowiska

Wykładowca, Doradca zawodowy na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa (poprzednio: Wyższa Szkoła Bankowa Warszawie). Prowadzenie zajęć dydaktycznych i pozadydaktycznych, zarządzanie projektami związanymi z rynkiem pracy.
Właściciel w Czas na Coaching.
Poprzednio: Prezes zarządu Fundacji Aktywator Kariery, Menedżer ds. projektów partnerskich i Menedżer ds. kluczowych klientów w firmach szkoleniowych.
Inne: Prezes Zarządu Toastmasters Business Leaders, Wiceprezes ds. edukacji w Toastmasters Business Leaders.

Doświadczenie zawodowe, przykładowi klienci

Prowadzi Akademię Rynku Pracy.
Kilkadziesiąt przeprowadzonych webinarów i szkoleń online, przeszkolonych ponad pół tysiąca osób.
Zrealizowała kilkaset godzin zajęć dydaktycznych oraz konsultacji doradztwa zawodowego.
Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową.
Współpracuje z innymi podmiotami w zakresie realizacji wydarzeń, szkoleń otwartych.
Występowała na: konferencjach, konkursach, webinariach, targach.

Zakres, tematyka prowadzonych szkoleń

Produktywność osobista,
planowanie kariery zawodowej,
zarządzanie sobą w czasie, w tym przeciwdziałanie prokrastynacji,
zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem.

Dorobek

Program Mentoringowy Liderzy dla Liderów – Project Manager/ Koordynator programu, Uniwersytet WSB Merito Warszawa;
Akademia Rynku Pracy – Project Manager/ Trener, Uniwersytet WSB Merito Warszawa;
Rozprawa doktorska dotycząca rozwoju kompetencji w działach sprzedaży – w trakcie;
„Coaching jako metoda rozwoju kompetencji sprzedażowych”;
„Kompetencje menedżerskie i sposoby ich doskonalenia”;
„Moja pierwsza praca – projekt doradczo-szkoleniowy skierowany do osób młodych, wchodzących na polski rynek pracy”;
Autor licznych artykułów dotyczących: rozwoju osobistego, rynku pracy, innych.

Nagrody, wyróżnienia, inne sukcesy 

Nagrody uzyskane w ramach konkursów wystąpień publicznych.

Pasje i zainteresowania, dodatkowa aktywność

Bieganie, wystąpienia publiczne