Mariusz Pawlukiewicz

Zawód

Psycholog, Trener biznesu, menadżer

Uczelnie i kierunki

Psychologia (UAM, SWPS); Wydziałowe Studium Doktoranckie (wydział nauk społecznych UAM)

Przebyte kursy i szkolenia, uprawnienia, certyfikaty

Certyfikat trenera biznesu – Szkoła trenerów biznesu – Integra

Miejsca pracy, stanowiska

LUX MED. Sp. Z o.o. – Menadżer ds. szkoleń jakości obsługi pacjenta, Integra Consulting Poland – trener biznesu, AVBC Polska – trener biznesu, Go Ahead Consulting – właściciel, Wielkopolskie Centrum Onkologii – psycholog, Uniwersytet im. A. Mickiewicza – wykładowca, Wyższa Szkoła Bankowa – wykładowca, Collegium Da Vinci – wykładowca

Doświadczenie zawodowe, przykładowi klienci

Enea Operator Sp. z.o.o., LUX MED Sp. z o.o., IKEA, PKP, LIDL, CERTUS, Rainbow Tours, Hotel Sheraton, JTI, Don Prestige Rezidence, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Centrum Wspierania Administracji, NEWAG.S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Gliwicach, Żabka Polska,

Zakres, tematyka prowadzonych szkoleń

Rozwój kompetencji menadżerskich, budowanie zespołu, obsługa klienta/pacjenta, obsługa pacjenta w placówkach medycznych, sprzedaż, zarządzanie stresem, negocjacje, komunikacja

Dorobek (projekty, prace, artykuły, książki, itd.)

Pawlukiewicz, M. (2004). Proces kształcenia na wyższej uczelni oraz jego wpływ na trafność spostrzegania innych ludzi. W: K. Pająk, A. Zduniak (red.), Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego (s. 157-165). Warszawa: Dom
Wydawniczy Elipsa.

Pawlukiewicz, M. (2004). Programy promocji zdrowia i prewencji chorób jako przykład działań ukierunkowanych na ograniczenie cywilizacyjnych plag i chorób społecznych. W: D. Kowalski, M. Kwiatkowski, A. Zduniak (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy (s. 263-270). Lublin: Wydawnictwo O’CHIKARA.

Pawlukiewicz, M. (2007). Wartości w kontekście wybranych przekonań społeczno – politycznych. W:
Przegląd Politologiczny. Nr 4/2007

Pawlukiewicz, M. (2008). Bezpieczeństwo jako element systemu wartości młodych Polaków. W: D. Czajkowka-Ziobrowska., A. Zduniak. (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo regionalne. Wyzwania edukacyjne. (s. 258 – 265). Poznań 2008

Pawlukiewicz, M; Pająk, B. (2009). Postawy mieszkańców małych miejscowości wobec Unii europejskiej na przykładzie Trzcianki. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1-2/2009

Mariusz Pawlukiewicz, M.A,; Katarzyna Cieślak, M.A.;.; Dorota Gołąb, M.A.; Monika Konys, M.A.; Maria Kuśnierkiewicz, M.A. „Styles of coping with stress of cancer in patients treated with radiotherapy at the Great Poland Cancer Centre and expectations towards medical staff – practical implications”.

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy – Pawlukiewicz, M (2012).

Orientacja na moralność i orientacja na sprawność u osób aktywnych politycznie. W: J. Miluska (red.) Wartości w świecie polityki. Wydawnistwo Poznańskie 2012

Pasje i zainteresowania, dodatkowa aktywność

Nurkowanie techniczne, podróże, gra na gitarze elektrycznej, bieganie