prof. Marek Szopa

Zawód

Fizyk, trener, menedżer.

Specjalizacje zawodowe

Teoria gier, statystyka, fizyka kwantowa, trener biznesu, menedżer, autor gier szkoleniowych.

Uczelnie i kierunki

Uniwersytet Śląski, fizyka, matematyka

Przebyte kursy i szkolenia,
uprawnienia, certyfikaty

konsultant rozwoju organizacyjnego Advisio, konsultant MindSonar

Miejsca pracy, stanowiska

Uniwersytet Ślaski – profesor
Exbis – partner zarządzający
Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu – prezes
Polska Izba Firm Szkoleniowych – członek zarządu

Doświadczenie zawodowe, przykładowi klienci

Szkolenia dla instytucji publicznych:
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstw Gospodarki, Sprawiedliwości, Infrastruktury i Budownictwa, KPRM, KPRP, MSWiA, ULC.
Wykładowca na: Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Europejska, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Wyższe Szkoły Bankowe w Chorzowie i Wrocławiu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.
Szkolenia dla kilkuset firm, m.in: Szkoła Negocjacji House of Skills, Can Pack, Allianz, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, PKO BP, KGHM, PGE, Tauron, SGS, SECO Warwick.


Zakres, tematyka prowadzonych szkoleń

Podejmowanie decyzji, analiza informacji, negocjacje w tym z punktu widzenia teorii gier. Efektywność osobista, zarządzanie ludźmi motywowanie (również turkusowe organizacje). Prowadzenie sesji strategicznych dla firm.

Dorobek (projekty, prace, artykuły, książki, itd.)

Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji (rozdział). Strategia szachowa – Proseed. Skrypt Uniw. Ślaskiego n/t zastosowań teorii gier. Autor polskiej wersji Profilu Wartosci Motywacyjnych Gravesa. Około 70 publikacji naukowych.

Nagrody, wyróżnienia,
inne sukcesy

Wykłady na You Tube z teorii gier i mechaniki kwantowej, około 500 tys. wyświetleń.
Ekspert Naukowo-Technologiczny oraz Gospodarczo-Biznesowy NCBR,
ekspert Warsaw Negotiation Round 2019.
Zapraszany wykładowca na ponad 30 konferencjach (m.in. MUWIT Berlin 2006, Master Class HR 2017, Kongres MBA KSB UE Kraków 2019)

Pasje i zainteresowania, dodatkowa aktywność

Fotografia, żeglarstwo morskie, wspinaczka górska (via ferrata), wycieczki rowerowe.

Szkolenia prowadzone w językach obcych

angielski

Uwagi

Współpraca z Change International (Niemcy) i Core Commit (Holandia), członek grupy Technology Enhanced Learning, przy CEDEFOP.