Konrad Zaręba

Zawód

Menedżer

Specjalizacje zawodowe

Doświadczony menedżer, praktyk zarządzania. Specjalizuje się w zarządzaniu organizacjami, doradztwie oraz wsparciu przedsiębiorstw w budowaniu kultury organizacyjnej opartej o filozofię ciągłego doskonalenia. Jest specjalistą w odchudzaniu procesów, tworzeniu strategii zrównoważonego rozwoju.

 

Uczelnie i kierunki
Uniwersytet SWPS
Master Class of Management
Psychologia działań menadżerskich, studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Lean Management, Transformacja Lean Six Sigma, studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu / Franklin University
MBA
Master of Business Administration

Politechnika Wrocławska
Górnictwo i geologia, studia inżynierskie

Przebyte kursy i szkolenia,
uprawnienia, certyfikaty

Certyfikaty:
-Kaizen College, K.I.
Praktyk Kaizen, Trener Kaizen, Menedżer Kaizen
-Ten Step Project Management Process
Project Management
-Moderator, Wrocław
Podstawowa i Zaawansowana Szkoła Trenerów Biznesu
-Moderator, Wrocław
Szkoła Coachingu Menedżerskiego

Szkolenia:
Ochrona danych osobowych w nowym rozporządzeniu ochrony danych osobowych; Controlling personalny jako wsparcie strategii organizacji; Kurs kandydatów na członków do rad nadzorczych; Studium Przywództwa- cykl szkoleń kompetencji menedżerskich; Szkolenie Moderatorów sesji problemowych; Szkolenie Coachingu i Mentoringu Akademia Leona Koźmińskiego, Zarządzanie wiedzą w organizacji w warunkach nowej gospodarki SGH.

Kursy Kaizen Institute: Kaizen Basic; Total Productive Maintenance Basic; Total Flow Management Basic; KAIZEN Toolbox; Total Service Management; Total Quality Management; Total Flow Management Advanced; KAIZEN Coach; Liderowanie w kulturze Kaizen; Kaizen controlling; Manager Kaizen;

 

Miejsca pracy, stanowiska

Dyrektor Centrum Logistyki Materiałowej
Mercus Logistyka Sp. z o. o.

Z-ca Dyrektora Centrum Logistyki Materiałowej, Kierownik Zespołu Obrotu Częściami Zamiennymi Do Maszyn Górniczych
Mercus Logistyka Sp z o. o.

Kierownik Wydziału Kontrolingu i Optymalizacji HR w Spółce
Centrala KGHM Polska Miedź S.A.

Menedżer procesu strategicznego planowania zasobów ludzkich
Centrala KGHM Polska Miedź S.A.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Lean Manufacturing
ZG Polkowice-Sieroszowice

Kierownik oddziału transportu poziomego i rurociągów pod ziemią,
ZG Polkowice-Sieroszowice

Senior Konsultant
Kaizen Institute Poland

Doświadczenie zawodowe, przykładowi klienci

Nadzór merytoryczny nad projektami i szkolenie liderów w firmach: Fiat, Danon, Leoni, Volvo, Herter, Dr Irena Eris, Vabco, Velux, Calsberg, Whirpool, Auto Store/Hatteland, Staco, JTI.

Zakres, tematyka prowadzonych szkoleń

Zarządzanie zmianą, Rozwiązywanie problemów, Lean Manufacturing, Kaizen, TPM, TQM, TFM, TSM, Ciągłe Doskonalenie, Planowanie, Mapowanie Strumienia Wartości, Strategia Biznesowa

Dorobek (projekty, prace, artykuły, książki, itd.)

Wielokrotne publikacje w prasie branżowej

Nagrody, wyróżnienia,
inne sukcesy

Prowadzenie wykładów na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechnice Warszawskiej. Wielokrotne wystąpienia jako prelegent na międzynarodowych konferencjach produkcyjnych.

Pasje i zainteresowania, dodatkowa aktywność

Pięściarstwo (wychowanek klubu bokserskiego „Górnik Lubin”).

Uwagi

Nie należy do najtańszych 🙂