Karolina Oleksa-Marewska

Zawód

Psycholog, wykładowca, trener biznesu

Specjalizacje zawodowe

Psychologia kliniczna, psychologia pracy i organizacji, International Business (specjalizacja uzyskana na studiach z zarządzania), trener kompetencji miękkich

Uczelnie i kierunki

1) Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (obszar naukowy: psychologia w zarządzaniu); 2)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- Studia magisterskie w trybie stacjonarnym na kierunku Psychologia; 3) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Studia licencjackie w trybie stacjonarnym na kierunku Zarządzanie

Przebyte kursy i szkolenia,
uprawnienia, certyfikaty

1) Roczne Studium Trenerskie w pracowni „Spotkanie”,
ukończone certyfikatem trenera kompetencji miękkich; 2) Dolnośląskie Centrum Psychoterapii,
Uczestnictwo w rocznym studium psychoterapii poznawczo-behawioralnej, kończące się
zaświadczeniem z MEN.

Miejsca pracy, stanowiska

Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (wykładowca, koordynator przedmiotowy); własna działalność edukacyjno-szkoleniowa Kreo Karolina Oleksa-Marewska

Doświadczenie zawodowe, przykładowi klienci

1) Ponad 300 godzin przeprowadzonych warsztatów i szkoleń z zakresu: umiejętność
motywowania siebie i innych, radzenie sobie ze stresem, work-life integration, komunikacja z
trudnym klientem, efektywna komunikacja w zespole, nauczanie dorosłych- aktywizujące
metody dydaktyczne; 3) Autorka ponad 50 artykułów z zakresu samodoskonalenia, zarządzania finansami, psychologii rozwoju. Publikacje zarówno na portalach internetowych jak i w czasopismach branżowych.
Współpraca z firmami takimi jak Teb Edukacja, Żabka, Bridgestone, PKO BP, MM Solutions. 2) Ponad 1400 godzin dydaktycznych jako wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej i Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

Zakres, tematyka prowadzonych szkoleń

Szkolenia dla pracowników: Radzenie sobie z trudnym klientem, radzenie sobie z emocjami i stresem, work-life integration, efektywna komunikacja w pracy; Szkolenia dla menedżerów: zarządzanie zespołem- dobór, komunikacja, motywacja, efektywność; przywództwo sytuacyjne- jak być efektywnym liderem w codziennej pracy?; W co grają pracownicy czyli gry psychologiczne i trudne zachowania pracowników w miejscu pracy oraz jak sobie z nimi radzić; wypalenie zawodowe- jak ponownie rozpalić iskrę zaangażowania?; Szkolenia z obszaru rekrutacji- metody doboru pracowników, tworzenie profili kompetencyjnych, jak stosować testy osobowości i wykorzystać je w praktyce HRowej?; Szkolenia rozwojowe (life coaching)- radzenie sobie z trudnymi emocjami, kryzysami i trudnymi wyborami życiowymi; rozwój własnego potencjału.

Dorobek (projekty, prace, artykuły, książki, itd.)

1)Autorka ponad 50 artykułów z zakresu samodoskonalenia, zarządzania finansami, psychologii rozwoju. Publikacje zarówno na portalach internetowych jak i w czasopismach branżowych. 2) Napisanych 11 artykułów naukowych w języku polskim i angielskim; 3) Udział w licznych projektach badawczych, w tym w trzech grantach. Prowadzenie własnego grantu naukowego. 4) Współpraca z portalem newseria w zakresie nagrywania wywiadów dotyczących tematyki psychologii w różnych dziedzinach życia (m.in. marketingu, rozwoju dzieci, sprzedaży itp.)

Nagrody, wyróżnienia,
inne sukcesy

Otrzymanie III miejsca w kategorii najlepszy wykładowca WSB
roku akademickiego 2017/2018 oraz otrzymanie
III miejsca za najlepsze wykłady WSB w roku akademickim 2017/2018

Pasje i zainteresowania, dodatkowa aktywność

Turystyka „na własną rękę”, a szczególnie samodzielne organizowanie wypraw po Azji- od kilku lat wraz z mężem „na własną rękę” poznajemy uroki Azji i dzikość natury (wspinaczki na wulkan, poszukiwanie dzikich wodospadów, trekking po górach i dżunglach, poznawanie lokalnej kultury itp.). Do tej pory odwiedziliśmy jedenaście azjatyckich krajów (oraz kilka europejskich).

Szkolenia prowadzone w językach obcych

Biegłe władanie językiem angielskim, przeprowadzonych ponad 300 godzin dydaktycznych warsztatów i zajęć dla studentów zagranicznych z obszaru zarządzania i psychologii

Działalność dodatkowa

Instytut Analiz Społecznych Quantum- Ekspert w dziedzinie psychologii, zarządzania oraz aktywizujących metod nauczania; Opiekun Koła naukowego psychologii w biznesie „Psychosfera”,Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Opiekun studentów zagranicznych z ponad 20 krajów świata, studiujących na kierunku Management w Wyższej Szkole Bankowej.