Jolanta Gęsiarz

ptfbty

Zawód

pedagog, pedagog specjalny, terapeuta, trener

Specjalizacje zawodowe

Trener Treningu Zastępowania Agresji (ART.),terapeuta Terapii Skierowanej na Rozwiązania ( w procesie certyfikacji

Uczelnie i kierunki

WSP w Częstochowie – pedagogika specjalna; Studium Edukacji Niezależnej – Uniwersytet Warszawski; Studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów ze spektrum autyzmu –WS KPiSM w Warszawie
Studia podyplomowe „Akademia trenera” ,WSB w Poznaniu oddział w Chorzowie

Przebyte kursy i szkolenia, uprawnienia, certyfikaty

Akademia Trenera WSB w Chorzowie-certyfikat trenerski; certyfikat trenerski ART, II stopniowe szkolenie TSR

Miejsca pracy, stanowiska

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Doświadczenie zawodowe, przykładowi klienci

Szkolenia i warsztaty min.na temat pracy z trudnym klientem, samokontroli, przeciwdziałania agresji, radzenia sobie z niepełnosprawnością i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie, w METIS w Katowicach w WOM w Częstochowie, w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Zakres, tematyka prowadzonych szkoleń

obsługa trudnego klienta; obsługa klienta niepełnosprawnego; pracownik niepełnosprawny – organizacja pracy i efektywność pracy; pracownik niepełnosprawny – trening umiejętności społecznych; trudny klient – warsztaty dla nauczycieli

Dorobek (projekty, prace, artykuły, książki, itd.)

Adaptacja programu: Trening Zastępowania Agresji dla osób z zespołem Aspergera i ich rodziców; liczne artykuły w czasopismach specjalistycznych

Nagrody, wyróżnienia, inne sukcesy

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej; nagroda Kuratora Oświaty; nagroda Prezydenta Miasta; Srebrny Krzyż Zasługi; medal Komisji Edukacji Narodowej

Pasje i zainteresowania, dodatkowa aktywność

Malarstwo, turystyka, polityka, rozwój duchowy