Iwona Wojciechowska

 

Zawód

Trener

Specjalizacje zawodowe

Certyfikowany trener, coach, doradca biznesowy, wykładowca akademicki (studia I i II stopnia, studia podyplomowe, MBA), ekspert w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej powołanej z inicjatywy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Łączy świat nauki i biznesu, jest wielką pasjonatką wykorzystania naukowej, empirycznie zweryfikowanej wiedzy (evidence based) w praktyce.

Uczelnie i kierunki

• Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, studia doktoranckie, kierunek: Zarządzanie;
• Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Akademia Trenera Biznesu;
• Noble Manhattan Coaching i IBD Business School w Warszawie, The Practitioner Coach Diploma (certyfikacja International Institute of Coaching &Mento IIC&M);
• Politechnika Rzeszowska, Zarządzanie i Marketing;
• Uniwersytet Rzeszowski i IUT De Saint-Denis Universite Paris Nord, Europeistyka;
• Politechnika Rzeszowska, Kwalifikacyjne Studium Pedagogiczne

Przebyte kursy i szkolenia, uprawnienia, certyfikaty

• „Serwisy społecznościowe”,
• „Trener i coach sprzedaży”,
• „Szkoła Trenerów Biznesu”,
• „RTZ – Racjonalna Terapia Zachowań”,
• „Fundusze europejskie – jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MŚP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”,
• „Psychologia coachingu. Techniki skutecznej pracy z klientem”,
• „Trener biznesu. Metody i narzędzia pracy”,
• „Akademia profesjonalnego rekrutera”,
• „Wyznaczać cele i umieć je realizować” – metoda „Biegun” Marka Kamińskiego”,
• „Metodyka uczenia osób dojrzałych (50+)”,
• „Coaching w edukacji”,
• „Wyprzedzić czas – nowoczesny marketing receptą na sukces w biznesie”,
• „Coaching w zarządzaniu”,
• Kurs koordynatora i trenera Instytutu Przedsiębiorczości CISCO.

Miejsca pracy, stanowiska

• Politechnika Rzeszowska, wykładowca
• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, wykładowca (MBA oraz studia podyplomowe)
• Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie, wykładowca (studia podyplomowe)
• SGGW w Warszawie, wykładowca (MBA)

Zakres, tematyka prowadzonych szkoleń

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu:
• kompetencji menedżerskich,
• profesjonalnej obsługi klienta,
• kompetencji osobistych i społecznych,
• komunikacji kryzysowej,
• kreowania wizerunku,
• digital marketingu,
• kompetencji trenerskich,
• wprowadzania procedur antymobbingowych.

Dorobek (projekty, prace, artykuły, książki, itd.)

Wykaz publikacji:
• Wojciechowska I., Market approach to educational services in Polish higher education, w: „Modern Management Review”, vol. XXIV, 26 (4/2019), str. 59-65.
• Wojciechowska I., Social media as the important means of communication of universities with their surroundings, w: „Economic Development: Theory, Methodology, Management. Scientific Works and Theses”, Nemoros s.r.o., Prague, Czech Republic 2019, str. 27-31.
• Wojciechowska I., Analysis of the activity of Polish universities on Facebook, w: „Modern Management Review”, vol. XXIII, 25 (4/2018), str. 297-316.
• Wojciechowska I., Skala wykorzystania social mediów przez szkoły wyższe w Polsce, w: „Modern Management Review”, vol. XXV, 25 (1/2018), str. 169-182.
• Wojciechowska I., Spójność wizerunku w polityce, w: „Humanities and Social Sciences”, vol. XVIII, 20 (3/2013), str. 225-237.
• Wojciechowska I., Gugnin O., Polityczne technologie jako instytucjonalny środek komunikacji rynkowej, w: “Institutional Vector of Economic Development” 6(1) No 11, Melitopol Institute of Public and Municipal Administration of The “Classical Private University”, Melitopol (Ukraina) 2013, str. 28-34.
• Wojciechowska I., Wykorzystanie strategii maksymalizacji addytywnej użyteczności (MAU) przy wyborze szkoły wyższej, w: „Instytucjonalne transformacje w społeczeństwie: światowe praktyki i ukraińskie realia” Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo–Metodycznej, Instytut Zarządzania Państwowego i Lokalnego w Melitopolu, Melitopol (Ukraina) 2009, str. 191-193.
• Wojciechowska I., Umiejętności psychospołeczne i interpersonalne niezbędne w pracy zawodowej i w życiu osobistym, Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, Rzeszów 2008.
• Wojciechowska I., Przedstawiciel handlowy, Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, Rzeszów 2008.
• Wojciechowska I., Ślusarczyk S., Znaczenie public relations w kreowaniu postaw innowacyjnych, w: Roczniki Nauk Społecznych: Ekonomia i Zarządzanie, Zeszyt 3(2004), Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004, str. 203-213.
• Wojciechowska I., Ślusarczyk S., Współczesne tendencje w marketingu międzynarodowym, w: Zamojskie Studia i Materiały: Ekonomia, Zeszyt 3, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2004, str. 225-232.
• Wojciechowska I., Wpływ silnej marki na sukces rynkowy firmy, w: „Ekonomia: Problemy teorii i praktyki”, Zeszyty Naukowe Nr 140, Uniwersytet Państwowy w Dniepropietrowsku, Dniepropietrowsk (Ukraina) 2002, str. 161-166.
• Wojciechowska I., Marketing usług agroturystycznych, w: „Poradnik agrobiznesu”, Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, Rzeszów 2002, str. 19-71.