Gabriela Tyrna

Zawód

Trener biznesu Konsultant Coach ACTP ICF

Specjalizacje zawodowe

Szkolenia i prelekcje dla firm oraz organizacji, konsultacje indywidualne

Uczelnie i kierunki

Psychologia Motywacji Uniwersytet Społeczny SWPS w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, BWS im. J. Tyszkiewicza, GWSH w Katowicach

Przebyte kursy i szkolenia, uprawnienia, certyfikaty

Szkoła Coachów Meritum (ACTP ICF), Akademia Biegun Marka Kamińskiego, Trener Kompetencji Miękkich, Techniki Sprzedaży, Trener Sprzedaży, Negocjacje w Biznesie, Podstawy Facylitacji w Organizacji.

Miejsca pracy, stanowiska

Fundacja Muuve- Prezes, Centrum Rozwoju MUUVE- Partner Zarządzający/Trener

Zakres, tematyka prowadzonych szkoleń

Zarządzanie motywacją, Efektywne zarządzanie zespołem, Komunikacja kryzysowa, Zarządzanie zespołem rozproszonym, Stress-balance.

Pasje i zainteresowania, dodatkowa aktywność

Biegi górskie i sporty ekstremalne.