Bartosz Prońko

Zawód

Coach, trener, nauczyciel, hotelarz i gastronom

Specjalizacje zawodowe

Rozwój osobisty, edukacja, hotelarstwo i gastronomia

Uczelnie i kierunki

WSH im. B. Markowskiego w Kielcach: Zarządzanie i marketing (lic), Ekonomia (mgr), GWSH w Katowicach: Hotelarstwo i gastronomia w praktyce, WSNS w Lublinie: Doradztwo zawodowe, WSKZ w Przemyślu: Coaching

Przebyte kursy i szkolenia, uprawnienia, certyfikaty

Kursy z zakresu gastronomii (kelner, barman, barista), kursy z zakresu doradztwa zawodowego w tym trener doradztwa zawodowego, szkolenie: „Warsztat pracy doradcy metodycznego i konsultanta” w ORE w Warszawie, kilkadziesiat kursów i szkoleń z zakresu gastronomii, hotelarstwa, edukacji: metodyki i dydaktyki, rozwoju osobistego i coachingu

Miejsca pracy, stanowiska

BMI sp. z o. o. – prezes zarządu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach – współwłaściciel, Internetowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego iodn.pl – współwłaściciel i dyrektor placówki, ZSE w Kielcach – nauczyciel, SODMiDN w Kielcach – doradca metodyczny

Doświadczenie zawodowe, przykładowi klienci

Doświadczenie w zakresie szkoleń dla obiektów gastronoczmicznych i hotelarskich w zakresie umiejętności twardych (barman, kelner, sommelier, barista, recepcjonista itp..) jak i miękkich (kominikacja, radzenie sobie ze stresem, współpraca w grupie, obsługa klienta itp.), trener i coach w projektach dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta w Kielcach oraz 40 szkół technicznych i branżowych w Polsce oraz 30 przedsiębiorstw

Zakres, tematyka prowadzonych szkoleń

Rozwój osobisty, wizerunek, marka osobista, wypalenie zawodowe, prokrastynacja, wystąpienia publiczne, prezentacje biznesowe, narzędzia coachingowe, komunikacja, prowadzenie szkoleń, umiejętnosci zawodowe w gastronomii i hotelarstwie, metodyka przedmiotów zawodowych i doradztwa zawodowego

Dorobek (projekty, prace, artykuły, książki, itd.)

Kształcenie w szkołach zawodowych w Polsce i Wielkiej Brytanii w zakresie postaw przedsiębiorczych na rynku pracy po zakończeniu edukacjiKształcenie w szkołach zawodowych w Polsce i Wielkiej Brytanii w zakresie postaw przedsiębiorczych na rynku pracy po zakończeniu edukacji EMPORIUM Paulina Zajdel-Chmielarska, Specyfika i Jakość Usług Gastronomicznych Świadczonych w Hotelach, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 16, Nr 1/2012Specyfika i Jakość Usług Gastronomicznych Świadczonych w Hotelach, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 16, Nr 1/2012 Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach · 9 maj 2012Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach · 9 maj 2012 Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie hotelarskim, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 15, Nr 1/2011 Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie hotelarskim, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 15, Nr 1/2011 Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Nagrody, wyróżnienia, inne sukcesy

Wdrożenie narzędzi VR w edukacji technicznej

Pasje i zainteresowania, dodatkowa aktywność

Turystyka, psychologia, nowoczesne technologie w edukacji