Anna Komorek

Zawód

Trener biznesu

Specjalizacje zawodowe

Trener biznesu, menedżer, coach

Uczelnie i kierunki

„Uniwersytet Warszawski, Wydział Ekonomii, Ekonomia międzynarodowa; Akademia Leona Koźmińskiego – podyplomowo: Zarządzanie ludźmi w firmie, Psychologia biznesu, Business Studies in English

Przebyte kursy i szkolenia,
uprawnienia, certyfikaty

Szkoła Trenerów „Moderator”; Dale Carnegie University Certification:

Miejsca pracy, stanowiska

Dale Carnegie Training – senior trener, dyr. ds jakości szkoleń

Doświadczenie zawodowe, przykładowi klienci

HR Manager – międzynarodowa spółka medialna; dział HR- spółka branża budowlana

Zakres, tematyka prowadzonych szkoleń

Wystąpienia publiczne; przywództwo; komunikacja

Dorobek (projekty, prace, artykuły, książki, itd.)

Przewodnicząca Kapituły nagrody „Książka dla trenera”; członek zarządu PTTB

Pasje i zainteresowania, dodatkowa aktywność

„long-life learning” od czytania po pływanie

Szkolenia prowadzone w językach obcych

Angielski