Anna Helmich-Zgoda

Zawód

Psycholog biznesu

Specjalizacje zawodowe

Trener, coach ICF (PCC), mediator, doradca HR

Uczelnie i kierunki

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych, kierunek: psychologia; Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wydział Wokalny, kierunek: śpiew klasyczny

Przebyte kursy i szkolenia, uprawnienia, certyfikaty

Szkoła Trenerów Moderator; Szkoła Coachingu Moderator, Szkoła Coachingu Profi Biznes, Szkoła Mediacji (Krajowe Centrum Mediacji) oraz inne szkolenia, związane z wykonywanym zawodem

Miejsca pracy, stanowiska

Firma szkoleniowo-doradcza Empiriana. Anna Helmich-Zgoda. Właściciel, trener, coach, doradca HR. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – wykładowca/ kontraktor

Doświadczenie zawodowe, przykładowi klienci

Opracowanie i wdrożenie systemu szkoleń, a także prowadzenie szkoleń menedżerskich (Jungheinrich Polska, Jungheinrich USA); opracowanie pilotażowego programu mentoringowego (KGHM Polska Miedź); przygotowywanie modeli kompetencyjnych (m.in. E-kancelaria; Przygotowywanie i prowadzenie badań metodą Assessment/Develompent Centre (m.in. Viessmann, Jungheinrich Polska) prowadzenie szkoleń dla pracowników naukowych oraz administracyjnych uczelni wyższych (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska); prowadzenie wykładów i warsztatów dla studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (oddziały w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu); ścisła współpraca w roli trenera i coacha z firmami w Anglii (Speak First), Niemczech (offstandards) i Francji (Moovone); liczne szkolenia i procesy coachingowe dla firm

Zakres, tematyka prowadzonych szkoleń

Zarządzanie ludźmi (budowanie zespołu, motywowanie, prowadzenie rozmów z pracownikami, komunikowanie zmiany itd..); Rozwiązywanie konfliktów, negocjacje i mediacje; Wystąpienia publiczne: prezentacja, perswazja i praca głosem; Szkolenia trenerów

Dorobek (projekty, prace, artykuły, książki, itd.)

Opracowanie i wdrożenie systemu szkoleń wdrożeniowych i rozwojowych dla pracowników wszystkich szczebli w firmie zatrudniającej ponad 500 osób. Otwarcie i prowadzenie Szkoły AC/DC: współopracowanie i realizowanie (wraz z Cezarym Radomskim) programu szkolenia asesorów i projektantów badań metodą Assessment/Development Centre. Liczne projekty rozwojowe dla pracowników firm (Development Centre, opracowanie programów, prowadzenie szkoleń, ewaluacja szkoleń). Publikacje: Helmich A., Piskorz J. (2003). Wiedza o manipulacji a jej skuteczność. W: Paluchowski Władysław J., Bartkowiak Grażyna (red.). Psychologia a promocja – w poszukiwaniu skuteczności.;
Helmich-Zgoda A. (2006) Trema i sposoby jej pokonywania w zawodzie śpiewaka. W: Wokalistyka w Polsce i na świecie.; Helmich A., Wrona S., Pilarczyk K. (2013). Doświadczony pracownik jako mentor, tutor, coach – poradnik dla pracodawców. W: Silver Team czyli potęga doświadczenia. Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+; Helmich A., Wrona S. (2013) Poradnik trenera osób starszych. W: Silver Team czyli potęga doświadczenia. Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Pasje i zainteresowania, dodatkowa aktywność

Poznawanie świata poprzez liczne podróże (aktualnie: zwiedzanie Ameryki). Rekreacyjne pilotowanie lekkich samolotów. Opera, zwłaszcza okres romantyzmu. Muzyka współczesna