Anna Cieślik

Zawód

Psycholog, Trener biznesu, Wykładowca akademicki, Edukator

Specjalizacje zawodowe

Psychologia biznesu, Psychologia ogólna i osobowości, Psychologia pozytywna

Uczelnie i kierunki

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego – studia magisterskie (I stopnia) i doktoranckie (II stopnia)

Przebyte kursy i szkolenia,
uprawnienia, certyfikaty

Certyfikaty Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, min.: „Fakty i mity rozwoju osobistego”, „Metody oparte na dowodach (evidence based) w praktyce szkoleniowej”, „Motywacja w realizacji celów: rola samokontroli”, „Siła woli – odkryte tajemnice. Wiedza i umiejętności”, „Metafory i analogie w szkoleniach”, „Perswazja w pracy trenera, czyli jak kształtować postawy uczestników szkoleń”, „Coaching – komunikacja a przekonania ograniczające”, „Rozwój osobisty – czy to ma sens?”,

Miejsca pracy, stanowiska

Pracownia Rozwoju – załozycielka, trenerka, konsultantka/ Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego – wykładowczyni/ Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu – członkini zarządu

Doświadczenie zawodowe, przykładowi klienci

Realizacja autorskich, kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych między innymi dla klientów: WAGO ELWAG,Toshiba Television, Centrum Historii Zajezdnia, Bank Spółdzielczy, Bank Credit Agricole, Gestamp, Lindorff S.A., Urząd Miejski Wrocławia, Gmina Kędzierzyn-Koźle a także placówek edukacyjnch oraz samorządowych na terenie całej Polski. Celem podejmowanych działań rozwojowych jest podniesienie efektywności świadczonych przez daną organizację usług poprzez rozwój komptencji miękkich, tj. poprawa relacji w zespole, rozwój kompetencji przywódczych kadry zarządzającej, podniesienie jakości obsługi klienta, czy budowanie odporności psychicznej pracowników.

Zakres, tematyka prowadzonych szkoleń

Zarządzanie emocjami, przywództwo i motywowanie, budowanie zespołu, psychologia komunikacji, rozwiązywanie konfliktów, perswazja, wystąpienia publiczne, zarządzanie stresem

Dorobek (projekty, prace, artykuły, książki, itd.)

Autorka uniwersalnej metody do kształtowania kompetencji emocjonalnych EduCube Kostka Emocjonlna. Współautorka książki dla nauczycieli „Sposób na wagary. Jak radzić sobie z absencją uczniów” oraz wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Realizatorka autorskich programów edukacyjnych, min.: „Uwaga! Emocje! Podróż wgłąb siebie”, „Moje Emocje”, „Słowa mają moc”, „Szlifowanie diamentów” . Współzałożycielka Ośrodka Wpsierania i Rozwoju we Wrocławiu, gdzie pełni rolę eksperta ds. rozwijania kompetencji emocjonalnych.

Nagrody i wyróżnienia

Wyróżniona jako 1 z 15 przedsiębiorczych i aktywnych ludzi we Wrocławiu / Powołana do roli eksperta ds. edukacji we Wrocławiu/ Mentorka Uniwersytetu Wrocławskiego

Pasje i zainteresowania, dodatkowa aktywność

Popularyzacja psychologii, inspirowanie oddolnych zmian w edukacji, a także czytanie książek i górskie wycieczki

Uwagi

Profesor Philip Zimbardo zaprosił ją do współpracy przy projekcie „Heroiczny projekt wyobraźni”.