dr Agnieszka Wiśniak

Zawód

filolog
psycholog

Specjalizacje zawodowe

filologia polska – literaturoznawstwo psychologia kliniczna

Uczelnie i kierunki

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu (Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe)
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu (Psychologia kliniczna)
Uniwersytet Opolski (Stacjonarne Studia Doktoranckie)
Uniwersytet Opolski (Filologia polska, uzyskanie uprawnień pedagogicznych)

Przebyte kursy i szkolenia,
uprawnienia, certyfikaty

certyfikat Akredytowanego Coacha Interntional Coaching Federation
certyfikacja Trenera Edukacji Heroic Imagination Project
Profesjonalna Szkoła Psychoterapii

Miejsca pracy, stanowiska

Wyższa Szkoła Bankowa – nauczyciel akademicki, menedżer kierunku Psychologia w biznesie
Koncept. Szkolenia i doradztwo. Agnieszka Wiśniak – właściciel

Doświadczenie zawodowe, przykładowi klienci

trener biznesu
coach
psychoterapeuta
nauczyciel akademicki
Pracowała m.in. dla:
Cementownia Warta S.A.
Alior Leasing Sp. z o.o.
Pilkington Automotive Sp. z o.o.
Nowa Era
Vulcan
Uniwersytet Łódzki
Politechnika Wrocławska
Politechnika Opolska
Uniwersytet SWPS
Iustitia. Stowarzyszenie Sędziów Polskich
PAWO
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Zakres, tematyka prowadzonych szkoleń

mobbing i wsparcie ofiar przemocy
wypalenie zawodowe
stres w pracy i życiu codziennym
psychopatologia
diagnoza psychopedagogiczna

Dorobek (projekty, prace, artykuły, książki, itd.)

Międzynarodowa Konferencja „Motywacja oparta na dowodach” – współorganizator
Rozwój – moda czy konieczność? – artykuł w punktowanym tomie „Dokąd zmierzamy? 1 Wspieranie rozwoju człowieka w rodzinie, edukacji i biznesie”
„Dokąd zmierzamy? 1 Wspieranie rozwoju człowieka w rodzinie, edukacji i biznesie” – współredaktor punktowanego tomu pokonferencyjnego
Konferencja ogólnopolska „Rozwój człowieka w biegu życia w rodzinie, edukacji i biznesie” – organizator
http://www.imigomo.com/, http://www.gamelearning.pl/ – współautorka portali
Kuźnia Kadr 6, czyli wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni poprzez wypracowanie innowacyjnego modelu kształcenia przez całe życie – współautorka „Opracowanie podsumowujące stan wiedzy na temat proponowanych / funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego, analiza SWOT – pogłębiona diagnoza problemu” oraz „Opracowanie pakietu rozwiązań w kształceniu ustawicznym ukierunkowanych na: grupę osób z dużym doświadczeniem zawodowym, absolwentów uczelni, kluczowe obszary dla uczelni ekonomicznej w zakresie diagnozowania potrzeb szkoleń otwartych”
LIFT – Learning in Facilited Teams (Poland) – współautorka podręcznika dla facylitatorów
opisanie i włączenie kwalifikacji Realizowanie projektów szkoleniowych dla organizacji (trener biznesu) do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – członek zespołu PTTB

Nagrody, wyróżnienia,
inne sukcesy

Sukcesem jest każda osoba, której pomogłam w jej rozwoju, czy to w ramach szkolenia, czy psychoterapii.

Pasje i zainteresowania, dodatkowa aktywność

• szeroko pojęta kultura, w szczególności literatura, film, teatr
• komunikacja i różne jej perspektywy: język, relacje, emocje
• psychologia emocji