Trener z motywacją we Wrocławiu

magda kaczmarek_stronaJeśli chcesz: 1. Poznać teorię samodeterminacji (SDT Deci&Ryan), dowiedzieć się, czy zewnętrzna motywacja jest naprawdę gorsza od wewnętrznej; 2. Dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystać szkoleniowo teorię samodeterminacji; 3. Poznać trzy podstawowe potrzeby psychologiczne człowieka oraz zasady tworzenia środowiska pracy, które sprzyjają zaspokojeniu tych potrzeb; 4. Dowiedzieć się kiedy nagrody zewnętrzne motywują, a kiedy demotywują; 5. Poznać oraz przygotować gotowe narzędzia szkoleniowe ułatwiające wprowadzenie teorii… Zapraszamy na szkolenie Trener z motywacją, które poprowadzi Magda Kaczmarek - trenerka Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Termin: 26-27 kwietnia 2014 roku Liczba godzin szkoleniowych: 16 Liczebność grupy: 12 osób Cena: 500 złotych dla członków Towarzystwa, 650 złotych dla osób spoza Towarzystwa. Cena obejmuje: dwa obiady, bufety kawowe oraz, rzecz jasna, pracę Trenerki. Zgłoszenia wraz z danymi do faktury proszę kierować na adres magdalena.kaczmarek@trenerzy.org.pl  do 15 kwietnia 2014 roku.