Trener Biznesu nową kwalifikacją rynkową

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu została stworzona kwalifikacja rynkowa "Realizowanie usług rozwojowych dla organizacji (Trener Biznesu)"
 
Po licznych konsultacjach branżowych, wielu spotkaniach i nie setkach, a tysiącach godzin rozmów, podczas których był doprecyzowany zakres tego dokumentu, została wreszcie opublikowana w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii.
 
Czym jest ta kwalifikacja?
To opis kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu Trenera Biznesu. Po umieszczeniu jej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji znacznie łatwiejsze stanie się porównywanie i potwierdzanie kompetencji polskich Trenerów w odniesieniu do wymagań we wszystkich krajach UE.
 
Serdeczne podziękowania za pomoc w stworzeniu i wypracowaniu ostatecznego kształtu tego dokumentu dla następujących osób i instytucji:
  • Andrzej Szastok - za prezesury którego rozpoczęło się działanie
  •  Marek Szopa - który podczas swojej prezesury doprowadził projekt do końca
  • Agnieszka Wiśniak - która wykonała ogromną pracę redaktorską nad tym dokumentem.
  • Sławek Jarmuż z Moderator i Andrzej Niemczyk
  • Dla całej grupy osób pracujących nad tym dokumentem.
  • IBE Instytut Badań Edukacyjnych, ze szczególnymi podziękowaniami dla Piotr Rycielski - za ogrom wsparcia merytorycznego od początku do samego końca.
  • Polska Izba Firm Szkoleniowych, Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK - czyli organizacjom, które najmocniej zaangażowały się w stworzenie ostatecznego kształtu tego dokumentu.
 
Już niebawem zostanie stworzona propozycja do szkół trenerów, aby te mogły certyfikować uczestników spełniających kryterium wejścia.
 
Zostanie przygotowana także propozycja dla Trenerów z dłuższym stażem, chętnych do potwierdzenia swoich kwalifikacji.
 
Zapraszamy do zapoznania się z kompletnym dokumentem pod adresem: