System zapewniania jakości usług rozwojowych

Jak już kilka razy informowaliśmy, w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, trwa dyskusja nad opracowaniem i wdrożeniem systemu zapewniania jakości usługom rozwojowym. W serwisie PARP utworzona została strona, na której prezentowany będzie postęp prac nad systemem.