Studium przypadku w praktyce szkoleniowej

Zapraszamy  na szkolenie "Studium przypadku w praktyce szkoleniowej, czyli jak uczyć się na doświadczeniach innych", które odbędzie się 6 i 7 lutego (poniedziałek i wtorek) 2012 roku. Warsztat poprowadzi dr Paweł Fortuna, autor książki o takim samym tytule. Program: 1. Jak to się dzieje, że to, o czym jesteśmy przekonani, że jest studium przypadku okazuje się być zupełnie czymś innym? 2. Jakie warianty case study mamy do wyboru – kiedy i jakie stosować? 3. Jakie cele szkoleniowe można osiągnąć dzięki studium przypadku? 4. Skąd brać przypadki do analizy? 5. Z jakiego powodu należy dbać o atrakcyjność i reprezentatywność przypadków? 6. Dlaczego narracyjna forma opisu przypadku jest najwłaściwsza? 7. Jak można poprowadzić sesję szkoleniową opartą o studium przypadku? 8. Co to jest "analogical encoding"? 9. Jak stosować studium przypadku by maksymalizować efekt szkoleniowy? Paweł Fortuna - doktor psychologii, który zaraża entuzjazmem, pobudza do myślenia, inspiruje do rozwoju i samodzielnych poszukiwań, pomaga lubić ludzi i lepiej żyć. Wykładowca w KUL JP II oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Trener, konsultant & coach (od 1995), właściciel firmy Fortuna & Fortuna realizuje projekty m.in. dla: Volvo Truck, Adamed, Allianz, Plus GSM, Stock, Tauron. Współtwórca Case Study Lab oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Lublinie. Negocjator w rokowaniach prywatyzacyjnych, z sieciami handlowymi i in. Autor pięciu książek: Perswazja w pracy trenera, Studium przypadku w praktyce szkoleniowej, czyli jak uczyć się na doświadczeniach innych, Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu (wspólnie z M. Łaguną), Jak być lepszym szefem. Inspiracje psychologiczne (wspólnie z M. Torój), Obrona przed wpływem telewizji oraz wielu artykułów z zakresu psychologii rozwoju osobistego, komunikacji, perswazji, negocjacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Fundator fundacji "Dialog na rzecz Rozwoju". Muzyk i autor tekstów, członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym KOLPORTER w Smardzewicach k. Tomaszowa Mazowieckiego. Zajęcia rozpoczną się pierwszego dnia o godzinie 11.00 i kończyć się dnia następnego o godzinie 17.00. Grupa będzie liczyć nie więcej niż 20 osób. Cena: dla członków Towarzystwa 490 złotych, dla osób spoza Towarzystwa 640 złotych. Cena obejmuje: udział w szkoleniu (16 godzin), jeden nocleg, jedno śniadanie, dwa obiady, jedną kolację. Zgłoszenia proszę kierować do 20 stycznia 2012 roku na adres biuro@trenerzy.org.pl wraz z danymi do faktury.