Sprzedaż bez mitów

sprzedaż bez mitów1"Sprzedaż jest wszechobecna, towarzyszy nam praktycznie na każdym etapie życia. Co do tego nikt chyba nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Za tę sytuację odpowiada, i w pewnym stopniu kreuje ją, rynek szkoleniowy wypełniony mnogością warsztatów sprzedażowych. Również na rynku wydawniczym dostępnych jest wiele publikacji dotykających tej tematyki. Mamy mnóstwo poradników, które najczęściej próbują przeszczepić na polski rynek wypracowane, często w innej kulturze, wzorce. O sprzedaży napisano bardzo wiele – czy zatem na rynku jest jeszcze miejsce na kolejne publikacje? Odpowiedź na tak postawione pytanie powinna być twierdząca. Sprzedaż nie jest bowiem procesem stałym, zmienia się, przeobraża, dostosowuje do nowych wyzwań, ewoluuje. Siłą rzeczy, wokół sprzedaży narosło więc wiele mitów, niedopowiedzeń i półprawd, które często bezrefleksyjnie powielane, zaczynają uchodzić za pewnik. Biorąc pod uwagę powyższe, z wielką nadzieją sięgnąłem po książkę autorstwa Kamila Bulińskiego pod niezwykle interesującym tytułem Sprzedaż bez mitów. Podtytuł – Cała prawda o handlowaniu – jeszcze wzmógł to odczucie. Pewne obawy wzbudziła natomiast objętość – zaledwie 167 stron z dość dużą czcionką. Biorąc pod uwagę niezwykle rozbudowany tematykę, taka objętość, na pierwszy rzut oka, wydała się niewielka. Książka podzielona jest na 16 rozdziałów liczących od kilku do kilkunastu stron. Każdy rozdział stanowi odniesienie do konkretnego zagadnienia. Sprzedaż bez mitów stanowi swoisty zbiór refleksji oraz spostrzeżeń na temat mitów funkcjonujących w sprzedaży. Treść to subiektywne przemyślenia okraszone wieloma przykładami z życia. Książka, zgodnie z zamysłem autora, ma stanowić inspirację dla osób zajmujących się sprzedażą i tym samym ma pozwolić na lepsze zrozumienie tego zagadnienia; nie ma być więc podręcznikiem, kolejną publikacją o samorozwoju czy zbiorem gotowych złotych rad. Znajdziemy tutaj refleksje na wiele tematów, jak choćby wyznaczanie celów w procesie sprzedaży, rekrutacja handlowców czy trudny klient. Dowiemy się między innymi, w jaki sposób pseudonauka robi krzywdę handlowcom, czym są sofizmaty w sprzedaży i dlaczego należy z nimi walczyć oraz jak ważny jest stały rozwój i ciągłe doskonalenie się. Kamil Buliński bez wątpienia stawia interesujące pytania i formułuje ciekawe wnioski, a ujęcie tematu w wielu momentach skłania do refleksji. Na uwagę zasługuje oparcie treści na bogatych doświadczeniach samego autora, co wzmacnia siłę przekazu. Bez wątpienia poruszane są istotne zagadnienia i zdefiniowanych zostaje wiele półprawd funkcjonujących w obszarze sprzedaży. Nie sposób jednak nie odnieść wrażenia, że tematyka została potraktowana w sposób dość ogólny, momentami powierzchowny. Szkoda, że poruszane zagadnienia nie zostały przeanalizowane na głębszym poziomie. Biorąc pod uwagę powyższe, wiele rozdziałów można potraktować jedynie jako przyczynek do dyskusji. Intrygujący tytuł zapowiadał bardziej rozbudowaną analizę, a po całości lektury pozostaje jednak niedosyt. W treść wkradł się również pewien chochlik. Można zauważyć, mówiąc z przymrużeniem oka, że autor niezwykle wysoko ceni koncepcje Alvina Tofflera, któremu przypisał nawet Nagrodę Nobla – autor Trzeciej Fali nigdy jednak nie dostąpił tego zaszczytu. Podsumowując, można stwierdzić, że książka w pewnym stopniu spełnia swoje zadanie, skłania bowiem do przemyśleń odnośnie półprawd i banałów istniejących w sprzedaży – taki był cel autora. Literatura traktująca o tych zagadnieniach zdecydowanie jest na rynku potrzebna. Zakres poruszanych tematów bez wątpienia zawiera w sobie duży potencjał. Subiektywnie oceniam jednak, że całość została potraktowana w sposób zbyt ogólny, a wiele wątków śmiało można by było rozwinąć.