RUR-a bez tajemnic

parpOd 1 stycznia 2015 roku zacznie działać Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) - integralny element Systemu Zapewnienia Jakości Usługom Rozwojowym. Tylko firmy w nim zarejestrowane będa mogły organizować szkolenia współfinansowane ze środków EFS. Bieżacy rok będzie czasem na przygotowanie sie przez firmy do funkcjonowania w ramach RUR, a że pytań i wątpliwości jest sporo... Zapraszamy 10 lutego 2014 roku do Smardzewic, na seminarium poświęcone tematyce procedur akredytacyjnych i regulaminowi funkcjonowania w Rejestrze Usług Rozwojowych. Gościem oraz głównym prelegentem będzie Anna Świebocka-Nerkowska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego PARP. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.00, i zakończy o 16.00. Dla członków Towarzstwa udział w seminarium jest bezpłatny, dla osób spoza Towarzystwa koszt udziału wynosi 70 złotych brutto (obiad i bufety kawowe). Zgłoszenia prosimy kierować na adres biuro@trenerzy.org.pl do 31 stycznia 2014 roku