Recenzja książki „Siła woli”

„Siła woli. Wykorzystaj samokontrolę i osiągaj więcej” Kelly McGonigal Nie mogłam się doczekać sięgnięcia po tę książkę. Autorkę, Kelly McGonigal, znałam już z wystąpienia o stresie na TEDx. Jej wykład bardzo mi się podobał, więc byłam ciekawa tego „więcej”, które może zawierać książka. A do tego ta tematyka! Siła woli, osiąganie celów, trening samokontroli – wizja zrealizowania odkładanych wielokrotnie celów nabrała rozpędu. I co? Książka jest zbiorem wiedzy o pracy mózgu podczas prób samokontroli, informacji z dziedzin takich jak: psychologia, medycyna czy ekonomia. Fakty uzupełnione są opisem eksperymentów obrazujących przywoływane treści. W każdym rozdziale jest też zestaw pytań służących pogłębieniu samoświadomości oraz konkretnych ćwiczeń do wykonania. Budowa książki jest oparta o kurs prowadzony przez autorkę na Uniwersytecie Stanforda. Każdy rozdział jest jednym spotkaniem z tego programu, a ćwiczenia do niego przypisane są zadaniem domowym do wykonania. Zgodnie z tym, co napisał o książce wydawca: „Kurs uczy, jak uwalniać się od dotychczasowych nawyków i kształtować zdrowe przyzwyczajenia, jak pokonywać skłonność do odkładania wszystkiego na później, jak rozwiać umiejętności koncentracji, jak zarządzać stresem; pozwala także zrozumieć, dlaczego ulegamy pokusom, i odkryć, jak można się im oprzeć”. Mam nadzieję, że już ślinka Wam pociekła J Rzeczywiście jest tu wiele ciekawych, inspirujących sposobów na trening samokontroli i wpływanie na efektywne zarządzanie swoim czasem, czy budowanie sukcesu w osiąganiu zamierzeń. Zdecydowanie większy nacisk położony jest na budowanie świadomości, niż rzeczywiste sposoby do wypróbowania, ale dla mnie taki układ treści jest przydatny, gdyż ułatwia mi tworzenie własnych rozwiązań. Z pewnością to, o czym pisze wydawca, jest bardziej adekwatne do kursu prowadzonego przez autorkę, niż do książki, która ten kurs wykorzystuje. Pozycja „Siła woli” bardzo mi się podobała. Uważam, że nawet jeśli nie sprawdzi się jako kurs kształtujący w czytelniku nowe przyzwyczajenia, to jest fantastycznym zbiorem ciekawostek i gotowych case study do szkoleń związanych z motywacją, osiąganiem celów, pracą zespołową i zarządzaniem zespołem. Może też stać się inspiracją do „zadań domowych” dla uczestników szkoleń lub po zmodyfikowaniu stać się zbiorem ćwiczeń do wykorzystania przez trenera. Warto ją też przeczytać, bo pozwala szerzej spojrzeć na funkcjonowanie człowieka pod kątem kształtowania nawyków, oddziaływań społecznych i marketingowych. Może też pomóc trenerom w znalezieniu odpowiedzi, co powoduje, że zmotywowani uczestnicy nie wdrażają w codziennej pracy umiejętności zdobytych na szkoleniu oraz zbudować plan zaradczy. Z drugiej strony, rozbudowana część teoretyczna i duża liczba przykładów może budzić zniechęcenie, bo zanim czytelnik dojdzie do sedna, łatwo zgubić wątek. Przeciwdziała temu zestaw tabel, w których autorka umieściła najważniejsze informacje. Pomimo to, jeśli chce się zastosować wskazówki autorki, najłatwiej i najbardziej czytelnie jest przejść przez książkę jak przez rzeczywisty kurs, planując czas tak, by móc przeczytać cały rozdział. Podsumowując, jest to atrakcyjna lektura dla tych, którzy wykorzystują tę tematykę w czasie prowadzonych szkoleń i dla tych, którzy chcieliby stać się bardziej efektywni w realizowaniu własnych planów. Dorota Gdowska