Recenzja książki „Derekrutacja”

Książkę „Derekrutacja, czyli jak skutecznie rozwiązać stosunek pracy” czytałam z prawdziwym zainteresowaniem. Problemy derekrutacji analizowałam do tej pory głównie z punktu widzenia pracowników. W kilkuletnich odstępach przeprowadziłam dziesiątki wywiadów z osobami zwolnionymi z pracy w firmach działających na rynku polskim.[1] Wywiady wykazały jaskrawy brak profesjonalizmu wielu pracodawców w odniesieniu do tej ważnej kwestii. Opracowana przez Lucynę Brayshaw, Annę Chrobot, Ewę Konior, Aleksandrę Płucienik oraz Grzegorza Wanio „Derekrutacja…” jest więc pozycją bardzo potrzebną. Autorzy są wybitnymi specjalistami prawa pracy, a zarazem praktykami – doradcami zarządów oraz działów HR. Całość zagadnień została podzielona na dziesięć rozdziałów. Wymieńmy ich tytuły, charakteryzują one bowiem dobrze treść książki: 1)Formalne i praktyczne warunki bezpiecznego prawnie rozwiązania umowy o pracę, 2)Wybrane przypadki nadużyć – konsekwencje, tryb działania, możliwości odszkodowawcze, zwolnienie z pracy, 3)Prawne granice kontroli działań pracownika (m. in. monitoring, kontrola komunikacji e-mail), 4)Praktyczne możliwości rozwiązania umowy z pracownikami podlegającymi ochronie, 5)Rozwiązanie umowy o pracę a udział zakładowych organizacji związkowych, 6)Przygotowanie i przebieg rozmowy derekrutacyjnej – wręczenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, 7)Prawa i obowiązki stron stosunku pracy w okresie wypowiedzenia i po jego upływie, 8)Odwołanie się pracownika od rozwiązania umowy o pracę, 9)Zwolnienia grupowe, 10)Restrukturyzacja zatrudnienia przy reorganizacji zakładu pracy. Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników. Ogromnie użyteczna jest też końcowa, kilkudziesięciostronicowa, część poradnika. Ma ona, tak poszukiwany, charakter „gotowca” – znajdujemy tu wzory kilkunastu pism stosowanych w omówionych uprzednio sytuacjach. Książka adresowana jest do pracodawców. Mam jednak głębokie przekonanie, iż z wielkim zainteresowaniem czytać ją będą również pracownicy. Nasuwa się tu analogia z przeznaczonymi dla HR-owców poradnikami dotyczącymi rekrutacji i selekcji – ich gorliwymi czytelnikami bywają osoby starające się o pracę. W książce „Derekrutacja, czyli jak skutecznie rozwiązać stosunek pracy” zarówno pracodawcy, jak i pracownicy znajdą wiele cennych wskazówek. Lektura naprawdę godna polecenia. Małgorzata Sidor Rządkowska derekrutacja_czyli_jak_skutecznie_rozwiazac_stosunek_pracy_IMAGE1_332328_5

 
[1] Por. M. Sidor-Rządkowska, Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Wyd. I. Wolters Kluwer 2003, Wyd. II, Wolters Kluwer 2010