„Problemy biznesowe. Rozwiązania”

W październiku bieżącego roku na półkach w księgarniach pojawiła się nowa pozycja wydawnicza „Problemy biznesowe. Rozwiązania”. Jest to wieloautorska monografia przygotowana przez piętnaścioro członków Wydziału Biznesu Midway College. W skład tej grupy wchodzą: Marla Ashe, Laura Barthel, Ric Berry, Eric Bolland, Karen Clancy, Laura D’Antonio, Glen Dishman, Linda Eldridge, Corinne Farneti, Frank Fletcher, Wedny Hoffman, Teresa Ann Isaac, Sal Mirza, Bobby Ricks, Jerry Wellman, ich noty biograficzne zostały zamieszczone na początku książki. Nadrzędnym celem tego zbioru, o którym piszą sami autorzy we wstępie, jest pomoc ludziom, którzy w swoim życiu zawodowym pełnią funkcję zarządzające. W książce znajduje się dziewiętnaście, logicznie ułożonych, rozdziałów. Pierwszy dotyczy „Problemów i podejmowania decyzji”. Tu Czytelnik może m.in. dowiedzieć się, czym jest problem, jak klasyfikować problem oraz poznać sposoby, pozwalające na zrozumienie problemu. Wartością tego rozdziału są ramki, w których autor zamieścił praktyczne rady rozwiązywania problemów. Drugi rozdział ściśle związany z pierwszym, na co wskazują zresztą sami autorzy, traktuje o „Optymalizacji procesu podejmowania decyzji oraz unikaniu pułapek”. W tym rozdziale szczegółowo został omówiony proces podejmowania decyzji oraz techniki pozwalające zwiększyć jego efektywność. Autorzy zamieścili w tekście także wskazówki, pozwalające wyeliminować błędy z procesu decyzyjnego. W trzeciej części autorzy omówili „Funkcje lidera”. Odpowiedzieli na następujące pytania: czym jest przywództwo, jak budować zaufanie, jak kierować zmianami, jak być skutecznym liderem? Zwrócili również uwagę na kwestie udzielania skutecznego feedbacku. Kolejny rozdział poświęcony jest komunikacji. Autorzy opisują relacje nadawczo-odbiorcze, bariery komunikacyjne. Wyjaśniają, dlaczego ważne jest aktywne słuchanie. Sporo miejsca poświęcają komunikacji pisanej i tworzeniu prezentacji multimedialnych. Piąty z kolei dotyczy „Strategii”, czyli planu działania, który ma prowadzić do określonego celu. Szósta część poświęcona jest „Tworzeniu struktury i kultury organizacyjnej”. Tu oprócz różnych struktur organizacyjnych omówiona zostaje komunikacja wewnętrzna w firmie oraz aspekt kultury organizacji. Kolejny rozdział to szczegółowy opis i przegląd wielu aspektów dotyczących „Zarządzania zasobami ludzkimi”. Ósmy zaś dostarcza informacji i wielu praktycznych wskazówek dotyczących „Marketingu i promocji”. W dziewiątym rozdziale zatytułowanym „Konkurenci i wywiad konkurencyjny” Czytelnik dowie się, jak ważna w danej branży jest obecność konkurencji, którą trzeba badać, kontrolować a nie bagatelizować. Pozna techniki i metody pozyskiwania informacji o konkurencyjnych firmach, produktach…oraz parametry potrzebne do badania efektywności konkurencji. W kolejnym rozdziale przedstawione zostają różne metody i strategie ustalania cen. Jedenasty rozdział w całości zostaje poświęcony zagadnieniom związanym z identyfikowaniem i obsługą klientów oraz rynkiem konsumenckim (szczególnie B2B). Ostatnia część książki dostarcza informacji na temat zarządzania operacyjnego oraz zarządzania projektami i procesami, dystrybucji, dostaw, rachunkowości, finansów oraz omówione zostają kwestie prawne i technologie informatyczne. Ogromną zaletą tej monografii jest lekkość stylistyczna, która przekłada się na to, że książkę dobrze i przyjemnie się czyta. Trudne kwestie są wyjaśniane za pomocą licznych analogii, metafor oraz ciekawych a zarazem prostych przykładów. To sprawia, że Czytelnik się nie nudzi. Ta pozycja jest skarbnicą różnych wykresów, tabeli, modeli itp., które znakomicie obrazują wiele zagadnień. Z kolei dzięki tym graficznym zabiegom tekst staje się dynamiczny. Na docenienie zasługuje też kompozycja książki, która jest niezwykle przejrzysta, dzięki temu szybko można odnaleźć interesujące nas treści. Jeśli chodzi zaś o zawartość merytoryczną to, czytając zdecydowanie potwierdza się fakt, że książka jest napisana przez praktyków, którzy sprawnie wyselekcjonowali materiał. Nie sposób znaleźć w niej „teoretycznych dłużyzna”, których Czytelnicy nastawieni na szybkie zdobycie informacji nie lubią. Monografie zdecydowanie polecam studentom i osobom początkującym zawodowo oraz osobom, które poszukują nowych przykładów, nowej grafiki do znanych już sobie treści. Jest to niezaprzeczalnie „Elementarz biznesu”. Natomiast osoby, które mają już duży bagaż wiedzy w tym zakresie, z jednej strony mają okazje do odświeżenia lub uporządkowania sobie różnych kwestii, z drugiej mogą czuć pewien niedosyt, ponieważ nie znajdą w tej książce nic nowego. Ewelina Tyc