„Porozumienie z pacjentem – relacje i komunikacja”

Recenzja książki „Porozumienie z pacjentem – relacje i komunikacja” pod redakcją Jana Doroszewskiego, Marka Kulusa, Andrzeja Markowskiego Z zaciekawieniem przeczytałam książkę „Porozumienie z pacjentem – relacje i komunikacja” z perspektywy trenera, który uczy komunikacji oraz z perspektywy pacjenta i rodziny pacjenta. Okiem trenera analizowałam treść pod kątem merytorycznej poprawności oraz przydatności w mojej pracy. Drugiej perspektywy używałam do porównania własnych doświadczeń ze wskazówkami zamieszczonymi w publikacji. Książka jest zestawem artykułów skupionych wokół tematu komunikacji z pacjentem. Autorzy to głównie lekarze różnych specjalności - pracownicy naukowi uczelni medycznych. Redakcją naukową zajęli się trzej współautorzy – Jan Doroszewski, Marek Kulus, Andrzej Markowski. Notka wydawnicza o autorach wzbudza podziw dla dokonań naukowych i potwierdza ich wysokie kwalifikacje. Zgodnie z tym, co napisał o książce wydawca, publikacja prezentuje komunikację z pacjentem „jako zbiór wielu umiejętności: humanistycznych i medycznych, teoretycznych i praktycznych. Główną cechą książki jest interdyscyplinarne podejście do omawianego problemu, uwzględniające aspekty językowe, etyczne, prawne, psychologiczne i społeczne związane z komunikacją.” Jest to doskonały opis tego, co można znaleźć w środku. Są tu i podstawy komunikacji – aktywnego słuchania, stosowania parafrazy, zadawania pytań, czytelnego budowania komunikatów oraz wiele nawiązań do metod budowania relacji pomiędzy lekarzem i pacjentem. Mocny nacisk położono na zachowania etyczne i wrażliwość oraz empatię personelu medycznego. Książka podoba mi się zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym. Mogę z czystym sumieniem polecić ją trenerom współpracującym z lekarzami, pielęgniarkami , personelem medycznym – także w ramach pomocy społecznej.  Podstawowa wiedza, prosty i czytelny język, odwołanie do praktycznego zastosowania w codziennych sytuacjach zawodowych to jej niezaprzeczalny atut. Nie sądzę jednak, żeby była to lektura obowiązkowa dla trenerów pozostałych specjalności lub pracujących z innymi grupami zawodowymi. Nie znajdą tu niczego, co wychodzi ponad podstawową wiedzę z zakresu komunikacji, a ścisłe powiązanie treści ze światem medycznym nie pozwoli im raczej na generalizację tej wiedzy na inne obszary kontaktów międzyludzkich. Jako pacjent i rodzina pacjenta, po przeczytaniu tej publikacji mogę jedynie westchnąć „Ach, gdyby personel medyczny przeczytał  tę książkę i zastosował się do jej zaleceń!”   Dorota Gdowska 40431411_2

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments