Perswazja w pracy menedżera

Zapraszamy do Poznania na kolejne spotkanie z Pawłem Fortuną. Tym razem grupa pracować będzie nad szkoleniem dla menedżerów. Cel Uczestnicy po warsztacie są przygotowani do przeprowadzenia treningu dla menedżerów z zastosowaniem metod niekonwencjonalnych. Metody Analiza przypadków, ćwiczenia grupowe, debata, techniki kreatywne, techniki teatru improwizacji. Prowadzenie Dr Paweł Fortuna – psycholog, który zaraża entuzjazmem, pobudza do myślenia, inspiruje do rozwoju i samodzielnych poszukiwań, pomaga lubić ludzi i lepiej żyć. Wykładowca w KUL JP II oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Opiekun I edycji Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości w KUL. W pracy badawczej aktualnie koncentruje się na studiowaniu zjawiska porażki i uwarunkowań procesu uczenia się na błędach innych ludzi.Trener, konsultant & coach (od 1995), właściciel firmy Fortuna & Fortuna realizującej projekty z zakresu psychologii biznesu. Współtwórca Case Study Lab oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Lublinie. Autor sześciu książek, w tym nominowanej do 'Nagrody Teofrasta 2010' miesięcznika Charaktery "Jak być lepszym szefem? Inspiracje psychologiczne" (wraz z M. Torój) oraz "Perswazja w pracy trenera" nagrodzonej przez Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu nagrodą 'Książka Dla Trenera 2011'. Koncepcja warsztatu Spotkanie jest prowadzone w formie sesji inspiracji. Wszyscy przez trzy dni wspólnie przygotowują warsztat dla menadżerów. Na wstępie są ustalane jego główne cele. Trener inspiruje Uczestników zderzając różnego typu elementy treściowe ściśle powiązane z psychologią perswazji z elementami formalnymi (narzędziami, które można zastosować). Na tej podstawie opracowywane są oryginalne metody doskonalenia kompetencji kierowniczych. Istotną wartością dodaną jest rozszerzenie horyzontów myślowych i wyobrażeniowych Uczestników, nabycie nowego sposobu spostrzegania sytuacji warsztatu oraz własnej w nim roli. Uwaga!!! Niektóre sesje odbywają się outdoor („na mieście”). Program warsztatu Dzień 1. 1. Perswazja i manipulacja w pracy menadżera (sesja in-door) · Prototypowe sytuacje, w których menadżer stosuje perswazję. · Dlaczego menedżerowie lubią techniki manipulacji? · Jak uświadamiać menedżerom bezsens stosowania manipulacji? · Jak twórczo zastosować techniki teatru improwizacji na tym etapie warsztatu? 2. Modelowanie jako najsilniejszy mechanizm wpływu menadżera (sesja in-door) · Jakie niestandardowe środki można zastosować by w trakcie sesji szkoleniowej menadżerowie uświadomili sobie potęgę modelowania? · Jak otwierać menadżerów na niestandardowe rozwiązania za pomocą zabaw? 3. Perswazja retoryczna w kierowaniu (sesja in-door) · Czym różni się wpływanie na torze centralnym i peryferyjnym? · Co decyduje o sile argumentu? · Jakie czynniki są niezbędne, by ktoś chciał i mógł zastanowić się na argumentacją? · W jaki sposób wskazówki peryferyjne mogą wspierać siłę argumentacji? · Jak twórczo zastosować case study? Dzień 2. 1. Perswazja w praktyce (sesja out-door) · Intuicyjne podejście do perswazji. · Zastosowanie zabaw i zadań out-door w sesji dla menadżerów. · Analiza działań out-door i wyprowadzanie wniosków praktycznych. 2. Korzystanie z siły perswazji narracyjnej (sesja in-door) · Jakie historie mogą opowiadać menadżerowie? · Co decyduje o trwałości efektu? · Co to jest mechanizm przenoszenia się i jak można go aktywizować? · Jak twórczo korzystać z zasobów historycznych w zakresie wpływania na postawy przez wodzów i wojowników? Dzień 3. 1. Daleka droga od słów do czynów (sesja out-door) · Profilaktyczne strategie, które ludzie stosują by unikać porażek lub by zmniejszyć ich siłę emocjonalnego rażenia. · Doskonalenie uważności i pogłębianie zrozumienia natury ludzkiej. · Zadania dziennikarskie w pracy szkoleniowej. 2. Determinanty skuteczności oddziaływania (sesja in-door) · Co to jest intencja behawioralna i dlaczego chcieć nie zawsze oznacza móc? · Co z tego, że menadżer użył mocnych argumentów skoro pracownicy i tak robią swoje? · W jaki sposób skuteczność perswazji obniżają: defensywny pesymizm, orientacja na stan, prokrastynacja, samoutrudnianie i mechanizmy obronne? · Jak menadżer może profilaktycznie zabezpieczyć się przed tego typu mechanizmami? Czas warsztatu: 3 dni Termin: 21-23 czerwca 2012 Miejsce: Poznań Cena: dla Członków PTTB: 1040 PLN brutto (w sytuacji zgłoszenia się większej ilości osób cena zostanie obniżona – ostateczna weryfikacja ceny i przesłanie informacji do osób zgłaszających się: 2 maja 2012r.). Dla osób niebędących członkami PTTB: 1500 PLN brutto. Minimalna liczba uczestników: 16 Termin płatności: 15 maja 2012r. UWAGA! Cena zawiera wyłącznie koszt uczestnictwa w warsztatach oraz materiały szkoleniowe, nie uwzględnia natomiast kosztów noclegu. Ważne! Dzięki uprzejmości Członków Towarzystwa Małgorzaty i Sławomira Kośmickich, będziemy mogli gościć w ich salach szkoleniowych za darmo. Dziękujemy