Nie/konwencjonalne pomysły szkoleniowe

Instytut Rozwoju Trenerów Biznesu po raz kolejny zaprasza 25 i 26 czerwca do Smardzewic na szkolenie rozwijające kompetencje trenerskie. Tematem dwudniowego spotkania będą nie/konwencjonalne pomysły szkoleniowe w pracy z grupą. Celem szkolenia będzie przedstawienie uczestnikom możliwości wykorzystania różnorodnych (standardowych i nowatorskich) pomysłów, ćwiczeń i metod szkoleniowych w pracy z grupą. Oprócz klasycznych, przedstawione zostaną m. in. metody teatru improwizacji, elementy technik iluzjonistycznych czy też juggling – metafory żonglowania. Uczestnicy poznają metody aktywnych form uczenia innych poprzez działanie, konstruktywną zabawę oraz różnorodne niestandardowe pomysły. Poznają metody pozwalające na szybkie zapoznanie się uczestników, wprowadzenie pozytywnej atmosfery, zaciekawienie uczestników, energizery, ćwiczenia dotyczące określonych tematów, takich jak m. in.: komunikacja, motywacja, kreatywność, antystres, budowanie zespołu. Dowiedzą się jak wykorzystać ciekawe gry, zabawy, przedmioty oraz inne niekonwencjonalne pomysły, aby w sposób metaforyczny wprowadzić uczestników swoich zajęć w temat szkolenia. Szkolenie poprowadzi Mirosław Urban - psycholog, trener, coach, doradca zawodowy. Od ponad ośmiu lat zajmuje się prowadzeniem warsztatów i szkoleń z umiejętności miękkich dla biznesu oraz szeroko pojętej edukacji. Jest twórcą autorskiego programu Juggling Inspiration, wykorzystującego metaforę żonglowania w biznesie i edukacji, polegającego na połączeniu wiedzy psychologicznej z nabywaniem umiejętności uczenia się i pokonywania wewnętrznych ograniczeń. Jest specjalistą od niestandardowych technik szkoleniowych, wykorzystywanych w ramach różnorodnych tematów szkoleń i działań edukacyjnych. Napisał książkę "Niekonwencjonalne metody szkoleniowe" Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym KOLPORTER w Smardzewicach k. Tomaszowa Mazowieckiego. Zajęcia rozpoczną się pierwszego dnia o godzinie 11.00 i kończyć się dnia następnego o godzinie 17.00. Grupa będzie liczyć nie więcej niż 20 osób. Cena: dla członków Towarzystwa 550 złotych, dla osób spoza Towarzystwa 740 złotych. Cena obejmuje: udział w szkoleniu (16 godzin), jeden nocleg, jedno śniadanie, dwa obiady, jedną kolację. Zgłoszenia proszę kierować do 10 czerwca 2012 roku na adres biuro@trenerzy.org.pl wraz z danymi do faktury. Zapraszamy.