Nagroda „Książka dla trenera '2011” wręczona

Podczas konferencji "Ludzka Twarz Biznesu", prezes Towarzystwa wręczył Panu doktorowi Pawłowi Fortunie nagrodę "Książka dla trenera" za rok 2011. Przypominamy, że wyróżniona została książka Perswazja w pracy trenera, czyli jak wpływać na postawy uczestników szkoleń. Równocześnie Pan Paweł Fortuna został zaproszony do udziału w pracach kapituły nagrody w kolejnych jej edycjach. Raz jeszcze gratulujemy Panu Doktorowi. [gallery link="file" columns="4"]