Motywacja

Michael V. Pantalon „Motywcja. Metoda sześciu kroków. Od oporu do zaangażowania. Jak odnaleźć ukrytą motywację?” Narzekający lub niezaangażowani pracownicy, nieufni szefowie, klienci zgłaszający zastrzeżenia, uczestnicy szkolenia stawiający opór – ile razy Trenerze spotkałeś się w swojej praktyce z tego typu przypadkami? Motywacyjne metoda sześciu kroków – dopingujące rozmowy, pokazywanie korzyści, a nawet groźba sankcji – mają w takich sytuacjach ograniczony wpływ na uzyskanie pożądanego zachowania. Prawda jest taka, że nie jesteśmy w stanie mobilizować „zdemotywowanych” ludzi – mogą to zrobić tylko oni sami. Przed nami stoi zupełnie inne zadanie – stworzyć warunki, w których ich wewnętrzna motywacja zostanie pobudzona a następnie wykorzystana do realizacji celów. Jak uruchomić wewnętrzny „generator” motywacji podpowiada nam Michael Pantalon w swojej książce „Motywacja. Metoda sześciu kroków. Od oporu do zaangażowania. Jak odnaleźć ukrytą motywację?”. Pokazuje w niej metodę sześciu kroków, w ktorej od oporu i niechęci przechodzimy do momentu „tak, chcę to zrobić!” Przyznam, że z dużą dozą nieufoności podeszłam do tej książki. Cudowna metoda, w sześciu krokach, w dodatku błyskawiczna. Takie rzeczy... mogą mieć oparcie w badaniach? Okazuje się, że metoda bazuje na kilku dobrze umocowanych teoriach i badaniach naukowych znakomitych psychologów: Jacka Brehma, Leona Festingera, Daryla Bema. Istota podejścia Pantalona sprowadza się do przesunięcia odpowiedzialności za motywację z osoby motywującej na motywowaną, przesunięcia uwagi z oporu na wewnętrzne bodźce do działania. Autor wychodzi z założenia, błędna byłaby opinia, że ludzie stwarzający problemy są pozbawieni jakiejkolwiek motywacji. Każdy z nas ma jej w sobie wystarczająco dużo, tylko nie każdy jest jej świadomy. Wykorzystując teorię dysonansu poznawczego, autopercepcji i reaktancji Pantalon stworzył metodę, która błyskawicznie dociera do ukrytych pokładów motywacji. Jest ona również doskonałym sposobem na automotywację. Sądzę, że pozycja Pantalona to „must have” każdego trenera biznesu. Klarowna i oparta na dowodach wiedza, poparta przykładami z życia i krótkimi, trafnymi ćwiczeniami jest pomocą w przygotowaniu właściwie każdego szkolenia lub spotkania biznesowego z klientem.