Metoda czarnej skrzynki

W życiu prywatnym oraz zawodowym możemy opierać się na jednym z dwóch przeciwstawnych podejść. Popełniony błąd, czy mówiąc ostrzej – porażka, może być sytuacją wstydliwą, którą należy przemilczeń, jak najszybciej wymazać z rzeczywistości i w żadnym wypadku nie analizować. Błąd to bowiem dowód na to, że nie jesteśmy tak dobrzy w danej dziedzinie jak chcielibyśmy być. To przekonanie pierwsze. Drugie opiera się na innej zasadzie. Porażka stanowi doskonały materiał na drodze do doskonalenia się, jest wręcz koniecznym szczeblem na drabinie rozwoju. W tym ujęciu każdy błąd stanowi materiał do analiz i przede wszystkim nie można się go wstydzić i wymazywać z rzeczywistości. W powszechnej opinii drugie podejścia jest tym zasadnym. Niemniej jednak niezwykle często kultura we współczesnych organizacjach hołduje temu pierwszemu ujęciu, co prowadzi do stagnacji i skostnienia wielu nieefektywnych schematów; w wielu przypadkach prowadzi wręcz do katastrofy. Warto w tym momencie zadać sobie pytanie, jak Ty Drogi Czytelniku podchodzisz do kwestii błędu i porażki, jak tę sytuację traktuje Twoje otoczenie? W interesującej książce Metoda czarnej skrzynki Metthew Syed poddał analizie, parafrazując podtytuł, prawdę o błędach i naturze sukcesu. W swoich rozważaniach rozkłada na czynniki pierwsze wspomniane powyżej dwa przeciwstawne podejścia. W niezwykle ciekawy sposób, opierając się na wielu przykładach, wskazuje, jak istotne jest czerpanie z każdego błędu, analizowanie porażki, która często stanowi początek istotnego przełomu. Nauka na błędach nie powinna być jedynie pustym frazesem, a winna stać się właściwą i powszechną metodą postępowania. To właśnie, zaczerpnięta z branży lotniczej, czarna skrzynka stanowi synonim właściwego działania. Każdy błąd niesie bowiem w sobie niezwykle cenną wiedzę, umiejętne odebranie takiej informacji zwrotnej pozwala na stałe doskonalenie się. Przykładem pozytywnym jest właśnie przemysł lotniczy, który poprzez ciągłą analizę wszystkich niepowodzeń stale poprawia wskaźniki bezpieczeństwa. Negatywnym przykładem jest z kolei służba zdrowia, w której często błędy medyczne są tuszowane, co nie pozwala na efektywne ich eliminowanie. Matthew Syed jest uznanym publicystą i autorem wielu nagradzanych reportaży. Jest to doskonale widoczne na kartach omawianej książki. Autor prezentuje bardzo ciekawe ułożenie rozważań – treść opiera się na analizie kolejnych przykładów, autentycznych wydarzeń. Właśnie swoisty storyterlling stanowi bardzo mocną stronę Metody czarnej skrzynki. Mamy tutaj bowiem wiele niezwykle interesujących historii, często szokujących i otwierających oczy. To właśnie poprzez nie dochodzimy samodzielnie do właściwych wniosków. Autor umiejętnie porusza się po elementach psychologii społecznej, której teoretyczne zasady efektywnie wiąże z właściwą osią narracyjną. Nauka na błędach jest koniecznym działaniem we współcześnie niezwykle dynamicznej rzeczywistości i tylko pozornie wydaje się być prosta. Porażka powinna być traktowana jako składowa postępu. Rozważania zawarte na kartach tej książki w bardzo dobitny sposób to unaoczniają. Warto przeczytać!

Lech Ciepiał
  Trener biznesu, menedżer
Doktor filozofii, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu technik sprzedaży, obsługi klienta, coachingu, komunikacji i rozwoju osobistego.