„Labirynt. Sztuka podejmowania decyzji”

Paweł Motyl „Labirynt. Sztuka podejmowania decyzji”, IcanInstitute Większość książek recenzowanych na tym forum to książki poświęcone psychologii, pisane przez psychologów lub dla psychologów. Ta jest inna. To jest książka o biznesie, pisana z pozycji nauki o zarządzaniu. Już choćby z tego względu godna jest polecenia wszystkim trenerom. Odmienność spojrzenia nie jest jednak jej jedyną zaletą. Paweł Motyl napisał bowiem książkę ze wszech miar godną uwagi. Tematyką książki są meandry podejmowania decyzji. Autor definiuje 16 zasad, którymi menedżerowie powinni się kierować podczas tego procesu. Są wśród nich dobrze znane, takie jak pułapka kosztów utopionych, niebezpieczeństwo konfirmacji, teoria perspektywy czy syndromy myślenia grupowego. Autor nie przedstawia ich jednak w oparciu o wyniki eksperymentów i badań przeprowadzanych przez psychologów, a stosuje przede wszystkim metodę powszechnie przyjętą w naukach o zarządzaniu, czyli studia przypadków. Są to przypadki zarówno pochodzące ze świata biznesu, jak i głośne medialnie historie, jak na przykład historia nieudanego wejścia na Mount Everest przeprowadzona przez Scotta Fischera. Są też odwołania do wydarzeń historycznych, ale te akurat niezbyt oryginalne. Wszystkie studia przypadków są opisane bardzo obszernie i dość dobrze udokumentowane, jak na książkę mającą ambicje raczej popularnonaukowe. Autor koncentruje się na błędach, które zostały popełnione w opisywanych procesach decyzyjnych i za każdym razem podejmuje próbę zdefiniowania kluczowej sytuacji, która doprowadziła do porażki. Na tej właśnie podstawie buduje swoich 16 zasad. W miarę możliwości podpiera je również przedstawiając wyniki odpowiednich badań naukowych, ale nie zawsze i raczej jako wsparcie dla studiów przypadków. Książka łączy więc w pewien sposób podejście do zagadnień podejmowania decyzji reprezentowane przez psychologię i podejście reprezentowane przez nauki o zarządzaniu. Takie połączenie jest na pewno ciekawe i może być źródłem wielu inspiracji. Wszystkie opisane studia przypadków są doskonałym materiałem do storytellingu. Mogą być również doskonałą ilustracją, jak omawiane na szkoleniach zasady i zjawiska naświetlane z punktu widzenia psychologii, znajdują odzwierciedlenie w biznesie. Książka jest napisana doskonałym językiem, w sposób dynamiczny i z wielką werwą. Mam również duży szacunek dla erudycji autora, jest naprawdę imponująca. Muszęteż jednak przyznać, że niektóre studia przypadków wydały mi się przedstawione w sposób zbyt szczegółowy, pod koniec lektury parę z nich trochę mnie znużyło.Chociaż tak do końca nie wiem, czy to była wina książki, czy Chianti. Reasumując, książka jest naprawdę doskonałym materiałem, na podstawie którego można zbudować ciekawy moduł szkoleniowy, poświęcony podejmowaniu decyzji. Dodając do treści w niej opisanych trochę wyników dobrze udokumentowanych badań, można osiągnąć naprawdę niezły efekt. Polecam. Mirosław Tarasiewicz