Certyfikacja trenerska!

W ramach kwalifikacji rynkowej
"Realizowanie usług rozwojowych dla organizacji (trener biznesu)"
startujemy z certyfikacją trenerską.


To znakomita okazja, aby potwierdzić swoje kompetencje,
otrzymać rzetelną i kompleksową informację zwrotną na temat swojego warsztatu
oraz zdobyć dokument potwierdzający posiadany poziom umiejętności.


Obecnie, dokument stosowany jest podczas porównania trenerów w całej UE,
natomiast w przyszłości może gwarantować
dodatkowe punktu w procesie zdobywania szkoleń z funduszy unijnych.

 

Pierwsza certyfikacja odbędzie się w dniach 14-15.06 we Wrocławiu.

Pierwszy dzień jest już w całości zarezerwowany ale spieszymy z dobrymi informacjami !

Wciąż pozostały dwa miejsca dla chętnych w dniu 15.06.

Jakie wymagania należy spełnić, aby się certyfikować?

1. Wykształcenie minimum średnie

2. Oświadczeniem potwierdzone przeprowadzenie co najmniej 500 godzin zegarowych dla grup minimum 8 osobowych.

3. Udokumentowane przeprowadzenie przynajmniej 1 procesu rozwojowego obejmującego :

                -badanie potrzeb rozwojowych (raport z badania potrzeb)
                -projektowanie działań rozwojowych (konspekt szkolenia)
                                      -przeprowadzenie działań (omówienie przebiegu procesu)                     
-ewaluację procesu (raport z procesu ewaluacji)

4. Wniesienie opłaty

 

Opłata w tym roku rynkowo wynosi 4900 PLN netto,
dla członków Towarzystwa jest to kwota 3900 PLN netto.

Pomagamy w szukaniu uczestników,

dzięki ich udziałowi cała certyfikacja może być znacząco tańsza. 

Jeżeli jesteś zainteresowany terminem 15.06

prosimy o kontakt na adres biuro@trenerzy.org.pl

Chcesz się certyfikować, a może tylko być uczestnikiem pierwszej certyfikacji?

Bez względu na odpowiedź zapisz termin 14-15.06 i bądź z nami!